Ülkemizin Lojistik Performansını Arttıracak Tedbirler Görüşüldü

11.12.2018

Dünya Bankası tarafından yayınlanan Lojistik Performans Endeksi, Cumhurbaşkanlığı 2019-2020 Programının temel performans kriterlerinden biri olarak kabul edilmiş ve bu doğrultuda ülkemizin Endeksteki sıralamasının yükseltilmesi amacıyla çalışma başlatılmıştır. Ülkemiz sıralamasının yükseltilmesi konusunda yapılacak çalışmaların ve bunlara dair öngörülen maliyetlerin belirlenmesi için ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının katılımı ile Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü başkanlığında bir toplantı düzenlenmiştir.
 
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü Bilgin Recep Beken başkanlığında yapılan ve ilgili kamu ve özel sektör kurumlarının katıldığı toplantıda Derneğimizi İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke ve Koordinatör Nejla Albayrak temsil etmiştir. Toplantıda, lojistik konusunda ülkemizin ve sektörümüzün lojistik performansını önemli ölçüde sınırlayan iç ve sınır gümrük idarelerindeki beklemeler, kurumlar arasındaki eşgüdüm eksikliği, gereksiz bürokrasi yaratan belge fazlalığı, maliyet yaratan ve ticareti kısıtlayan mevzuat uygulamaları,  mükerrer veri girişlerinin yarattığı ilave iş yükü, teminat uygulamalarındaki sorunlar, kontrol ve denetim uygulamalarındaki aksaklıklar gibi hususlar ve bunlara yönelik alınması önem arz eden iyileştirici tedbirler Derneğimiz tarafından gündeme getirilen hususlar olmuştur.
 
Katılımcı kamu ve özel sektör kurumlarının Lojistik Performans Endeksindeki ülkemiz sıralamasını iyileştirecek önerilerinin istişare edildiği toplantı kapsamında hazırlanacak rapor, Cumhurbaşkanlığı 2019-2020 Programına eklenmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı ile paylaşılacak ve bu doğrultuda gerekli çalışmalar yürütülecektir.