Rusya, Kazakistan ve BDT ülkeleri Çalışma Grubu Toplantısı, Misafirimiz LICARD

18.07.2014

Rusya, Kazakistan ve BDT ülkeleri Çalışma Grubumuz 15 Temmuz 2014 tarihinde bir araya geldi.
 


Sektörümüzün talepleri doğrultusunda çalışmaları uzun zamandır devam eden ve Derneğimizin ana hedeflerinden biri olan “Rusya ve BDT Bölgesinde” akaryakıt kart hizmetlerinin Türk taşımacılık sektörünün kullanımına sunulması yönündeki çalışmalarımız neticesinde BDT ülkelerindeki piyasanın tartışmasız lideri olan Lukoil Petrol Şirketinin temsilcisi LICARD şirketiyle imzalanan işbirliği protokolü sonrasında LICARD şirketi yetkilileri Renarda Scherer ve Cenk Ozturk çalışma grubumuza konuk olarak katıldı.
 
Hizmetten yararlanan üyelerimizin memnun olduğunun gözlendiği toplantıda, üyelerimizden toplanan BDT ülkelerinde akaryakıt kartı kullanımına ilişkin talepler ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik öneriler LICARD şirketi yetkililerine iletildi.
 
Toplantımızda sektörümüzü ilgilendiren diğer önemli konularda da Çalışma Grubumuzca istişarelerde bulunuldu.
 
2015 yılı UBAK belirlemesi anketiyle ilgili olarak Rusya 2015 UBAK kotası hususunda yapılan anket Çalışma Grubumuzca detaylıca analiz edildi.
 
Anket sonuçlarına göre anket katılımcılarının %73’ünün Yüzde Yüz Euro 5 talep etmesi, geriye kalan oranlarda da Euro 3 ve Euro 4 araçlar için Yüzde 0-9 oranında talepler geldiği için, ülke menfaati için Rus geçerli UBAK belgelerinin Yüzde Yüz oranında Euro 5 olarak talep edilmesi Çalışma Grubu katılımcılarının tüm oyuyla kabul edildi.
 
Özellikle Rusya’ya ve Rusya üzerinden transit taşıma yapan üyelerimizin Rusya Gümrük Makamlarının TIR Konvansiyonuna aykırı uygulamaları sebebiyle mağdur olduğu, ülkemiz ihracatının yüksek maliyetle Rusya’ya ulaşmasına sebep olan Rus Makamlarının ek teminat uygulaması çalışma grubumuzun bir diğer gündem maddesi idi.
 
Bu hususta, IRU’nun, Rus Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığının Rus Gümrük Servisinin uygulamasına karşı yürüttüğü girişimler Çalışma Grubumuzla paylaşıldı.
 
Bunun dışında, Rus Gümrük Federasyonun ek teminat hususunda yetkili kıldığı Rus Sigorta şirketi ve Türkiye temsilcisi olan acentesinin ek teminat ücretlerindeki fiyat artışı sektörümüzün büyük tepkisini çekmekte olup, Çalışma Grubumuz bu gelişmeleri önlemek ve ek teminatın sonlanması için girişimlerine ve çalışmalarına devam edecektir.
 
Çalışma grubumuzun diğer gündem maddeleri ise Kazakistan taşımalarındaki son durum, Ukrayna ve Rusya sınırında olan gelişmeler sebebiyle güzergâh analizi idi.
 
Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Nilşah Alptekin (Yardımcılar) yönetiminde geçen toplantıya Naim Kakırman (Kayra), Seyhan Yazıcı (Nazar), Orhan İşci (Hasanoğulları), Ufuk Cengizoğlu(Asil), Sevim Soylu(UNO) Atilla Arsal (Üçgen), Cenk Öztürk(Lukoil), Renarda Scherer (Lukoil), İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özel, İcra Kurulu Üyesi Elif Sevim, İcra Kurulu Üyesi Alpdoğan Kahraman katılım sağladı.