İş Sağlığı ve Güvenliği

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki standartların ve gerekliliklerin tespiti amacıyla oluşturulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir dönem başlamıştı. Kanun ile, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan tüm işyerleri ve tüm çalışanlar “iş sağlığı ve güvenliği” uygulaması kapsamına alınmıştır. Yasada bu hizmetleri işyerlerinin kendi bünyelerinde çalıştıracakları uzmanlar ile çözebilmeleri seçeneği yanında “ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB)” olarak tanımlanan ve bu alanda yetkilendirilmiş uzman kuruluşlardan almalarına da imkan sağlanmıştır.

6331 sayılı Kanun ile işverenin yükümlülükleri ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ana hatları ile açıklanmış olup, tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının sağlanması zorunlu kılınmaktadır. Her firmanın “iş güvenliği uzmanı”, “işyeri hekimi” ve diğer sağlık personeli çalıştırması ve çalışanlarını eğitmesi, “işyeri risk değerlendirmesi” yapması ve “acil durum planlarını” (yangınla mücadele ve ilkyardım) hazırlaması yasa gereği zorunlu hale getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yasayla belirlenen hizmetlerin,  tehlike sınıfı “tehlikeli" olarak tespit edilmiş bulunan sektörümüze, yüksek kalitede ve doğru koşullarla sunumu ve üyelerimizin bu konuyla ilgili hususlardaki ihtiyaçlarına danışmanlık sağlanması amacıyla Derneğimiz ile Orhan OSGB arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma ile Orhan OSGB tarafından üyelerimize yönelik olmak üzere; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için, işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

- İşçilerin sağlık gözetimi,
- Çalışma ortamının gözetimi,
- Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
- İlkyardım ve acil müdahale,
- Kayıt ve istatistik,
 
hizmetleri başta olmak üzere üyelerimize,  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ihtiyaç duyulan tüm yasal sorumlulukların yerine getirilmesi hususlarında hizmetler sunulacaktır.

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren başlayacak olan denetimlerde üyelerimizin herhangi bir uygunsuzluk ve cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaması amacıyla işbirliği yapılan Orhan OSGB uzmanları tarafından her bölgede ücretsiz bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Ayrıca, yasa kapsamında zorunlu olarak alınacak hizmetler konusunda da üyelerimiz yüksek hizmet kalitesine uygun fiyatlar ile sahip olabileceklerdir. Ücretsiz bilgilendirme kapsamındaki ilk seminerler önümüzdeki hafta Mersin, Antakya ve Trabzon’da organize edilecek olup, diğer bölgelerde gerçekleştirilecek seminerlerin takvimi de ayrıca üyelerimizle paylaşılacaktır.

Üyelerimiz, konuyla ilgili her tür soru ve talepleri için Orhan OSGB’ye aşağıdaki iletişim bilgileri ile ulaşabilirler.

Orhan Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Ahlat Sok. Uphill Towers
B Blok, No:3/13 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon       : 0 216 688 14 84
Faks            : 0 216 688 14 83
E-Posta      : info@orhanosgb.com 
Web            : www.orhanosgb.com