Başkan'ın Mesajı

Değerli Dostlarım
 
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ülkemizin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan oldu. Bakanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, ülkemiz ve sektörümüz için önemli işlere imza atacağına canı gönülden inanıyorum. Sayın bakanımızın 5 yıllık görevi süresince devlet ve özel sektör arasındaki işbirliği daha yakın ve güçlü şekilde gerçekleşecektir. Bürokrasinin hantal yapısına karşı hızlı çözüm alacağımız bu dönem, ekonomi ve ticarette önemli fırsatlar doğuracaktır. Bu fırsatı hep birlikte değerlendirerek ülkemizin önünü hep birlikte açacağımızı ve ortak aklı oluşturacağımızı düşünüyorum.

Bugüne kadar elde edilen kazanımlar, ulaştırma sektörüne yapılan altyapı yatırımları ve ortaya konulan hedefler doğrultusunda şimdi çok daha hızlı hareket etme ve sonuç alma kabiliyetine sahip olduk. Türkiye’nin en tecrübeli, güçlü ve aktif sivil toplum örgütü olarak bu yolda her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazırız. İnanıyoruz ki sektörün önündeki sorunları, engelleri aşabilirsek ticaret hızlanacak, 2023 hedeflerine ulaşmak çok daha kolay olacaktır.

Lojistik ve taşımacılık sektörü hızlı bir dönüşüm sürecinde. Ülkeler lojistik maliyetleri düşürmek ve taşımacılığı hızlandırmak için yatırımlar yapıyorlar. Küresel ticarette rekabet üstünlüğü elde etmek için en efektif argüman olan lojistik üzerinde verimlilik artışı sağlamaya çalışıyorlar. Dünya bir yandan da ticaret savaşlarına sahne oluyor. Ülkeler eski korumacılık günlerini aratacak şekilde korumacılık tedbirleri alıyorlar.

Dünya bir arayışın içerisinde. Üretim ve sanayinin ucuzlaması, farklı ülkeler ve bölgeler arasında dağılması ile bu gücü elinde bulunduran ülkeler yeni bir yol arayışı içine girdiler.  Bugüne kadar ellerinde bulundurdukları bu gücün, iyi bir organizasyon yapısıyla el değiştirebileceğini görüyorlar. Bu organizasyonun adı lojistiktir ve oyun sahası ise büyük bir pazar olan yer küremizin tamamıdır. Bu nedenle lojistik aslında her şeydir. Bütün sektörlerin taşıyıcısı olan sektörümüzün geliştirilmesi, desteklenmesi ve yatırım gücünün artırılması ülkemizin geleceği için büyük bir öneme sahiptir.

Şimdi önümüzde 5 yıllık bir süre var ve bu sürede çok büyük mesafeler kat edebiliriz. Sayın Bakan Turhan verdiği ilk mesajda yeni projelere ışık yakarak bizleri umutlandırdı.  “Biliyoruz ki; ulaşım sektörü ekonomik kalkınmada temel etkenlerden biri olan ve toplum refahının artırılmasına katkı sağlayan en önemli hizmet sektörüdür. Diğer bir anlamda ekonomik ve sosyal gelişimin lokomotifidir.” diyen bakan sektörümüzün ülke için lokomotif bir sektör olduğunu, bu nedenle önemli bir görevi yerine getireceğini söylüyor.
Evet, ülkenin geleceği ve lojistik sektörünün geleceği ayrı olarak değerlendirilemez. Sektörümüzün birçok sorunu var. Bu sorunları yıllardır hem yurtiçinde hem yurtdışında yaşıyoruz. Her bir sorun, sektörün rekabet gücünün azalmasına neden oluyor. Sınır kapılarında yaşanan beklemeler, vize kısıtlamaları, tarife dışı engeller, mod dayatmaları gibi mücadele ettiğimiz birçok sorun var. Bir yandan bu sorunlarla mücadele ederken diğer yandan yol haritamızı oluşturmak zorundayız. Küreselleşen rekabet ortamında Türk nakliyecileri olarak sadece bu topraklarda hizmet vererek, sadece Türkiye’nin yüklerini taşıyarak ayakta kalamayız. Farklı ülkeler arasındaki ticaret yüklerine de talip olmayız. Böylece ülkemize çok daha fazla döviz getirebilir ve katma değerimizi artırabiliriz. Bunun için elbette sektörün desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bugüne kadar uluslararası arenada boy göstermeye çalışan firmalarımız kendi güçleriyle ve imkânlarıyla bunu yapmaya çalıştılar. Bu sayının artması, firmaların global güç olmaları için desteklenmesi gerekiyor.

İşte bu tablo içerisinde lojistik sektörümüz kendine yer açmaya ve rekabet etmeye çalışmaktadır. Özel sektör ve devletin iç içe, kol kola çalışması ile bundan sonraki dönemde daha hızlı yol alabilir, hedeflerimize daha hızlı ulaşabiliriz diye düşünüyorum.  

 

Saygı ve Sevgilerimle

Ö. Çetin Nuhoğlu
UND Yönetim Kurulu Başkanı
Temmuz 2018