Başkan'ın Mesajı

Değerli Dostlarım
 
Zor dönemlerin en önemli ilacı verimliliklerin artırılmasıdır. Bunun içinde; iş süreçlerinin iyileştirilmesi, gereksiz zaman ve maliyet çıkaran unsurların giderilmesi, tasarrufların artırılması, rekabette üstün olunan alanlara yoğunlaşılması gibi bir çok metod var. Bu aksiyonlar firmaların ayakta kalması için hayati önemi sahip ve firmalarımızda kendi kabiliyetleri ölçüsünde bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
 
Tabi bunun bir de makro boyutu var. Konumuz uluslararası ticaret ve taşımacılık ise rekabet de doğal olarak küreseldir. Bu dev rekabet sahasına güçlü çıkmak için, bireysel çalışmalar değil takım çalışması gerekiyor. Kısacası özel sektör ve kamunun ortak düşünüp, ortak karar alıp, ortak hareket etmesi gerekiyor. Bu da devletimizin sağlam bir irade ortaya koymasıyla mümkün olacaktır. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı çok değerli ve önemli buluyoruz. Burada oluşturulacak kurgu, çizilecek yol ve alınan kararlar hem sektörlerin hem de ülkenin rekabetini etkileyecektir.
 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yaptığı çalışmalar içiresinde lojistik sektörümüz de var. Biz de dernek olarak sektörümüzdeki mevcut durumu, çözüm bekleyen sorunları ve neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. En son yaptığımız görüşmede, lojistik faaliyetlerin hızlı ve en uygun maliyetle gerçekleştirilmesi için çalışma yapanlara teşvik verilmesini istedik. Aynı şekilde dış ticaret lojistiğinin geliştirilmesi, lojistik faaliyetlerin sağlıklı hale getirilmesi ve sürdürülebilir kılınması yönünde görüşmelerimizi iletiyoruz.
 
Dünyada hizmet ihracatı hızlı bir gelişim gösteriyor ve hizmetler sektörünün yayılma hızı diğer tüm sektörün ötesinde gerçekleşiyor. Ülkemizde de hizmet ihracatın artırılması için çalışmaların başlamış olması bu anlamda sevindirici. Çünkü lojistik sektöründe gerçekleşecek hizmet ihracatı diğer tüm sektörlerden çok daha önemli. Çünkü lojistik, var olduğu ve gittiği ülkedeki pazar dinamiklerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını en iyi gören ve yorumlayan sektördür. Bizatihi kendisi hizmet üretirken arkasından farklı sektörleri de alıp götürür. Bu noktada sektörün elinin güçlenmesi ve uluslararası alanda hizmet kabiliyetinin artırılması ülkemizin ihracat temelli stratejisi için önemlidir. 
 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın sektörümüzün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için önemli kararlar alacak ve uygulanmasını sağlayacaktır. Lojistik Performans Endeksi’ndeki sıralamamızın yükseltilmesi, lojistik süreçlerin hızlandırılması bunlar içerisinde en önemlilerinden olacaktır. Gerisini sektörümüz yapacaktır, yeter ki arkasında devlet gücü olduğunu ve destelendiğini görsün.
 
Bu vesileyle geride bıraktığımız mübarek Ramazan ayının ülkemize ve sektörümüze hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Ramazan Bayramı’nızı en kalbi duygularımla kutluyorum…

 

Saygı ve Sevgilerimle

Ö. Çetin Nuhoğlu
UND Yönetim Kurulu Başkanı
Mayıs 2019