Kış Lastiği Uygulamasında Değişiklik

10.12.2012

Bilindiği gibi 27/11/2012 tarih ve (2012/KDGM- 07 /DENETİM) sayılı Genelge Ulaştırma Bakanlığınca yürürlüğe konmuş idi. Bugün yayınlanan 2013/KDGM-03/DENETİM sayılı Genelge ile bazı araç türleri için kış lastiği temininde güçlükler yaşandığı müşahede edildiği belirtilerek, taşıt sahiplerinin mağdur olmaması için bahse konu genelgede aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı bildirilmiştir.
 
27/11/2012 tarih ve (2012/KDGM- 07 /DENETİM) Genelgesi’nin “KIŞ LASTİĞİ VE UYGULAMALARI” başlıklı (1) nci bölümünün (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesi; “Yarı römork ve römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunluluğu 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren aranır.”,
 
“DENETİMLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR” başlıklı (2) nci bölümünün (a) bendinin;
“a) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti aranacaktır.” şeklinde değiştirilmesi.

Dosyalar

GENELGE (2013/KDGM-03/DENETİM) - Konu: Kış Lastikleri