B. Arap Emirlikleri | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722357.374658981!2d51.71116489366275!3d24.342499534003508!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3e5e48dfb1ab12bd%3A0x33d32f56c0080aa7!2sBirle%C5%9Fik+Arap+Emirlikleri!5e0!3m2!1str!2str!4v1530529993006" width="1100" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>