2019 Yılı Macaristan Transit Geçiş Belgeleri Tükendi

26.11.2019

Bilindiği üzere, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar ile 30.11.2019 tarihi itibariyle kullanıma açılacak 500 adet Macaristan transit geçiş  belgesi 22.11.2019 tarihi itibariyle genel kullanıma açılmıştır. Söz konusu belgelerin tamamı 24 Kasım tarihi itibariyle tükenmiştir.

2019 yılının kalanında kullanılmak üzere ek transit geçiş belgesi teminine ilişkin Derneğimiz resmi girişimleri devam etmektedir, ilgili güzergahı kullanan firmaların bilgilerine önemle duyurulur.