2020 Yılı UBAK İzin Belgesi Değerlendirme Listesi Yayımlanmıştır

19.11.2019

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi www.kdgm.gov.tr adresi üzerinden "2020 yılı UBAK İzin Belgesi Değerlendirme Listesi" ve 2020 Yılı UBAK İzin Belgesi Aralıkları Tablosu" açıklanmıştır.

Gerçekleştirilen duyuruda, 2020 yılı için UBAK İzin Belgesi Değerlendirme Listesinde belge almaya hak kazanmış olan firmaların, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 10 uncu maddesinin on altıncı fıkrası gereğince; yapacakları UBAK İzin Belgesi takas işlemleri için en geç 26/11/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlığa yazılı olarak (tercihen faks yoluyla (0312-212 08 49) veya elektronik posta yoluyla (ubaksubesi.kdgm@udhb.gov.tr) müracaat etmeleri gerekmekte olduğu, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

Buna göre, takas yapacak olan firmaların karşılıklı olarak dilekçelerini imza sirkülerleri ile birlikte Bakanlığa göndermeleri gerekmekte olduğu, UBAK İzin Belgesi takas işleminde bulunacak firmaların takas işlemi için UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına uygunluk şartı aranacağı iletilmektedir.

Ayrıca, 2020 yılı UBAK İzin Belgesi dağıtımlarında Macaristan ikili taşımaları için firmalara tahsis edilmiş olan 6169-6386 seri aralığındaki belgeler, takas işlemlerinde kullanılamayacak olduğu, ayrıca Macaristan ikili taşımaları için UBAK belgesi tahsis edilmiş firmalara yıl içerisinde Macaristan ikili geçiş belgesi de tahsis edilmeyeceği belirtilmektedir.

2020 yılı UBAK Belgesi ücretleri 2019 yılı Yeniden Değerleme Oranının henüz belirlenmemiş olması nedeniyle, takas işlemlerini Bakanlık tarafından müteakip yayınlanacaktır.
 

1- 2020 Yılı UBAK İzin Belgesi Değerlendirme Listesi için lütfen tıklayınız.

2- 2020 Yılı UBAK İzin Belgesi Aralıkları Tablosu için lütfen tıklayınız.