8. Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı 9-10 Kasım 2019 Tarihlerinde Bursa'da Gerçekleştirildi

15.11.2019

Her sektörde olduğu gibi Lojistik Eğitimlerinde de kervan yolda düzeltilmeye çalışılıyor. Yaklaşık 20 yıl önce nerdeyse yok denecek seviyede olan Lojistik Fakültesi, Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu sayısı bugün 100’lerle ifade ediliyor.

Lojistik eğitimi veren üniversitelerimizi rakamlarla ifade edecek olursak; 51 adedi Fakülte, 16 adedi de Yüksekokul olmak üzere 4 yıllık lojistik eğitimi veren üniversite sayısı 67 adettir. 2 yıllık Lojistik Meslek Yüksekokulları sayısı da 96 adettir. Her okulumuzdan asgari bir sınıf (40-50 öğrenci) mezun edildiği düşünülürse yıllık mezun sayısı 10 bini aşmaktadır.

Sektör Nitelikli İşgücüne Hiç Olmadığı Kadar Fazla İhtiyaç Duyuyor
Neden? Çünkü ticaret savaşlarında farklı olan, hızlı olan, stratejik düşünen öne kazanıyor. Dolayısıyla, okullarımızın ellerindeki mevcut eğitmenlere göre müfredat hazırlamalarının artık sonu gelmeli. Her işte olduğu gibi ulaştırma ve lojistik sektörünün de en önemli, en stratejik unsuru İNSAN KAYNAĞIDIR. Bu doğrultuda, UND her zaman ve her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da ön alarak, Ağustos 2013 tarihinde “UND Lisans Müfredatı Çalışma Grubu” kurmuş ve İstanbul Üniversitesi Lojistik Fakültesi, Okan Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda üniversite ve akademisyen kadroyla toplantılar gerçekleştirerek eğitim sevdalısı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Çetin NUHOĞLU’nun “yükseköğretim alanında standartların bağımsız bir yapı tarafından, şeffaf ve iyi tanımlanmış kriterlere göre ve gelişmiş dünya örnekleriyle kıyaslama yapılarak belirlenmesinin hayati önem arz ettiğine” dikkat çekmiştir. 2013-2014 yıllarında yapılan Çalışma Grubu Toplantılarına bizatihi katılarak her daim destek veren Sayın NUHOĞLU, “rekabette bireylerin yetkinliklerinin çalıştıkları firmaların yetkinliklerini doğrudan etkilediğine vurgu yaparak, sektörün yeni iş modellerine uyum sağlayabilecek yetkinliklere sahip, strateji geliştirebilen, vizyon sahibi genç nesillerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu, UND’nin bu amaç doğrultusunda Ulaştırma ve Lojistik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ULAKDER)’nin kurulmasına ve sonrasında akademisyenlerimiz tarafından sürecin sahiplenilmesi gerektiğinin çok büyük önem arz ettiğini ifade etmiştir (
www.und.org.tr adresinde yayımlanan haber metni-27.06.2014).2019 yılına geldiğimizde maalesef Lojistik Eğitim Standartları güncelliğini korumaya devam etmektedir. Bu kapsamda, Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ'ın başkanlığında faaliyetlerini yürüten Lojistik Derneği (LODER)’nin 20.06.2016 tarihinde lojistik eğitimi veren okullara göndermiş olduğu davet yazısına güçlü bir geri bildirim yapılmış ve konu sahiplenilerek “Lisans Eğitim Standartları (LES) Çalıştayları” başlatılmıştır.   

53 üniversitenin katılımıyla başlayan Lojistik Eğitim Standartları Çalıştaylarının 8.ncisi 9-10 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Her yapılan çalıştayda biraz daha mesafe kat edilmiş ve ders içeriklerinin belirlenmesi ve izleklerin hazırlanması aşamasına gelinmiştir.
 1. Aşama : Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul bölüm program adlarının değerlendirilmesi
 2. Aşama :  Ders saati, kredi ve AKTS oranlarının belirlenmesi
 3. Aşama  : Belirlenen programlara göre temel dersler, seçmeli meslek derslerinin belirlenmesi ve ders planlarının yapılması ve
 4. Aşama : Ders içeriklerinin belirlenmesi ve izleklerin hazırlanması


Lojistik eğitimi veren okullarımızda yaşanan isim kargaşasına son vermek amacıyla da YÖK 2 Kasım 2019 tarihinde tüm üniversite ve paydaşlarına yazı göndererek görüşlerini talep etmektedir.
 
8.nci LES Çalıştayı, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hilal Yıldırır KESER’in hoşgeldiniz konuşması ardından sırasıyla;
 • Muhsin KOÇASLANLAR                 : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Lojistik Komite Başkanı
 • İbrahim BURKAY                             : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ             : Maltepe Üniversitesi Ulusl. Tic. ve Loj. Bölüm Bşk. Ve LODER Bşk.
 • Prof.Dr. Arif KARADEMİR            : Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü’nün açılış konuşması yaptılar.
 • Doç.Dr.Barbaros BÜYÜKSAĞNAK: LES Güncel Durum Sunumu,
 • Prof.Dr. Ali ŞEN                               : Akreditasyon faaliyetleri üzerine değerlendirme ve
 • Muammer ÜNLÜ                     : Uluslararası Nakliyeciler Derneği Kurumsal Tanıtım Sunumu ve Lojistik Sektörüne ait güncel sayısal verileri LES katılımcıları ile paylaşılmıştır.
Çalıştay, sunumlarının ardından oluşturulan gruplar maharetiyle ders içerikleri ve izleklerin oluşturulması, devamında da Bursa Ticaret Odası Lojistik A.Ş.’ye yapılan teknik geziyle son bulmuştur.