İspanya Tektip Geçiş Belgelerinde Son Durum

08.11.2019

Bilindiği üzere, ülkemiz ile İspanya makamları arasında 27 - 28 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen son İspanya - Türkiye Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı protokolü gereğince tektip belge kotası 12.000 adet olarak belirlenmiştir. 2019 yılına ait söz konusu belgelere ilişkin GEBOS üzerinden 8 Kasım 2019 tarihli yapılan incelemede İspanya tektip geçiş belgelerinden 900 adet kaldığı gözlemlenmekte, belge kullanım oranları göz önünde bulundurulduğunda Aralık ayının ilk haftası itibariyle ise tükeneceği öngörülmektedir.

İlave İspanya tektip geçiş belgesine ilişkin Derneğimiz resmi girişimleri devam etmekte, söz konusu ülkeye/ülkeden taşıma yapacak olan firmaların bilgilerine önemle duyurulur.