Yunanistan Dönüş Yüküne Tahsis Edilen Ücretli İkili Geçiş Belgeleri Hakkında

04.11.2019

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize 05 Kasım 2019 tarihinde iletilen yazıda, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi gereğince, Yunanistan ücretli ikili geçiş belgelerinin %20’sinin Yunanistan’a yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Yunanistan’dan alacak taşıtlara tahsis edilmekte olduğu ifade edilmiştir.
 
Buna göre, söz konusu taşımalar için kullanımda olan Yunanistan ücretli ikili geçiş belgesinin tamamının Yunanistan’a ihraç taşıması yapan taşıtlar için kullanıma açılması uygun görülmüş olup an itibariyle söz konusu belgelerden toplam 35 adet kalmıştır.
 
Üyelerimizin dikkatine önemle sunulur.