Avrupa Birliği Ülkelerine Ait Tektip Geçiş Belgelerinde Son Durum

27.09.2019

Finlandiya, Letonya, İspanya, Belçika, Estonya ve Lüksemburg tektip geçiş belgelerine ilişkin Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan veriler üzerinde yapılan incelemeler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
 
Türkiye - Finlandiya arasında yapılan son Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı gereği 2019 yılında kullanılmak üzere temin edilen toplam 700 adet tektip (ikili/transit) geçiş belgesinden GEBOS’tan alınan veriler üzerinde yapılan incelemede, 27 Eylül 2019 tarihinde toplam 72 adet kaldığı görülmektedir.
 
Geçiş belgesi tüketim grafiği incelendiğinde Finlandiya tektip geçiş belgelerin Ekim ayının dördüncü haftası içerisinde tükenmesi öngörülmektedir.
 
Türkiye – Letonya arasında son yapılan KUKK Toplantısı neticesinde ikili ve transit taşımalarda kullanılmak üzere temin edilen 900 adet tektip geçiş belgesinden 27 Eylül 2019 tarihi itibariyle 37 adet kaldığı gözlemlenmektedir.
 
Geçiş belgesi tüketim grafiği incelendiğinde Letonya tektip geçiş belgelerin Ekim ayının ikinci haftası itibariyle tükenmesi öngörülmektedir.
 
Türkiye – İspanya arasında yapılan son KUKK Toplantısı gereği 2019 yılında kullanılmak üzere temin edilen toplam 12.000 adet tektip (ikili/transit) geçiş belgesinden GEBOS’tan alınan veriler üzerinde yapılan incelemede, 27 Eylül 2019 tarihinde toplam 2.784 adet kaldığı görülmektedir.
 
Geçiş belgesi tüketim grafiği incelendiğinde İspanya tektip geçiş belgelerin Aralık ayının ikinci haftası içerisinde tükenmesi öngörülmektedir.
 
Belçika ile teati gerçekleştirilen tektip (ikili/transit/üçüncü ülke) geçiş belgesi kotamız 500 adet olup söz konusu belgelerden 22 Eylül 2019 tarihi itibariyle yapılan incelemede toplam 5 adet (Çeşme Limanı) kaldığı tespit edilmektedir.
 
Estonya ile teati gerçekleştirilen tektip (ikili/transit) geçiş belgesi kotamız 400 adet olup söz konusu belgelerin tamamı 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle tükenmiştir.
 
Lüksemburg ile teati gerçekleştirilen tektip (ikili/transit) geçiş belgesi kotamız 500 adet olup söz konusu belgelerin tamamı 13 Eylül 2019 tarihi itibariyle tükenmiştir.
 
Üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.