Türkiye - Belarus KUKK Toplantısı Gerçekleştirildi

19.09.2019

Türkiye- Belarus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 17-18 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Türk Heyetine Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Mahmut Gürses ve Belarus Heyetine Andrei Gladki başkanlık  ettiği toplantıda hem yolcu hem de eşya taşımacılığı alanlarında müzakereler gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya UND  Koordinatörü Nejla Albayrak katılım gösterdi.

Anılan toplantıda ülkemiz taşımacılarının karşılaştığı sorunlar Belarus  makamları ile paylaşıldı. Heyetler, iki ülke arasındaki karayolu eşya taşımacılığıyla ilgili güncel gelişmeler ve geçiş belgelerinin kullanımı hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.Yapılan istişareler sonrasında geçiş belgesi kotalarında bir değişiklik yapılmayarak toplamda 8.000 adet geçiş belgesi verilmesi uygulamasına devam edileceği belirtildi.

Derneğimizin üzerinde önemle durmuş olduğu vize sürelerinin 6 ayda 90 gün olarak değiştirilmesi ve zorunlu göçmen kayıt sisteminin Türk profesyonel sürücüleri için kaldırılmasına ilişkin destek talebi yinelendi. Heyetler konunun üst düzey mercilerle görüşülmesi ve çalışmaların yapılması konularında mutabık kaldı. TIR - EPD konusunda Türk taşımacılarının yaşamış olduğu sorunlar gündeme getirildi. Belarus Heyeti, Belarus ve Türk taşımacıları için aynı prosedürlerin işletildiğini, aynı ücretlerin tahsil edildiğini ancak sistemin iyileştirilmesi için çalışmaların yapılacağını belirtti.
 
Türkiye-Belarus KUKK toplantısında sektör sorunlarının ele alınmasını sağlayan Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Sayın Mahmut Gürses'e teşekkürlerimizi sunarız.