UND, V. Uluslararası Kafkasya - Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi'ne Katıldı

19.09.2019

V. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi organizasyonu ile 19-20  Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da başladı. Kongrede akademik oturumların yanı sıra sektör oturumları da yer aldı.
 
Kongrenin sektör katılımıyla ilgili oturumunda; UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elif SEVİM Kuşak-Yol Projesi kapsamında Orta Koridor’un kullanımının Türkiye’ye sağlayacağı yararlar üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Oturumda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma, Enerji ve Lojistik Daire Başkanı Volkan Recai ÇETİN, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan ÖZEN, UTİKAD Başkanı Emre ELDENER, TOBB UND Genel Müdürü Mehmet  UYLUKCU ve MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Ahmet YAYMAN sunum gerçekleştirdi.

 

Yüksek katılımın sağlandığı kongrede lojistik sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine yer verildi. Gümrük beklemeleri, maliyet arttırıcı uygulamalar, miktar kısıtlamaları gibi birçok temel problemin hala devam ettiği belirtildi. Rekabet koşullarının iyileştirilmesi, elektronik gümrük işlemlerinin arttırılması, sektörel mevzuatın güncel ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi, ülkemizin lojistik performans indeksindeki yerinin daha üst seviyelere çıkartılması, lojistikte yenilikçi yaklaşımlar, inovasyon, Blockchain ve endüstri 4.0 uygulamaları, 11. Kalkınma Planında Lojistiğe verilen önem ve iyileştirme çalışmaları konuları Kongrede önemle üzerinde durulan konular odu. Mevzuatta kolaylaştırmalar, prosedürlerin basitleştirilmesi, kağıt ve insan odaklı olmaktan uzaklaşıp dijitalleşme ön plana alındığında sektörde yeni fırsatlar olacağı üzerinde duruldu.