Önemli! Dönemsel Kullanıma Açılan Geçiş Belgeleri Hakkında

12.09.2019

Bilindiği üzere, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi gereğince dönemsel kullanıma açılan geçiş belgelerinden Rusya ikili ve İtalya tek tip geçiş belgeleri bir önceki dönemin son günü açılmakta, Macaristan ikili ve transit, Avusturya tek tip ve transit taşımalar için ayrılan Sırbistan tek tip geçiş belgeleri ise bir sonraki dönemin birinci günü kullanıma açılmaktadır.
 
Bununla birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden Derneğimize iletilen yazıda, Yönerge gereğince dönemsel kullanıma açılan bahse konu geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihlerindeki yeknesaklığın sağlanmasını teminen, gelecek dönemin geçiş belgelerinin bir önceki dönemin son gününde kullanıma açılması uygun görülmüştür.
 
Üyelerimizin dikkatine önemle sunulur.