Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalat İşlemlerinde Elektronik Kayıt Sistemi Dönemi Başlıyor

02.09.2019

Tarım ve Orman Bakanlığı – Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen yazıda, canlı hayvan, hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürünler ve hastalık bulaştırma riski olan sap, saman gibi bir takım bitkisel ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner kontrolleri ve gerekli durumlarda ithalat izin işlemleri Bakanlığımız yetkili birimlerince yürütülmekte olduğu ve Bakanlığımız çalışmaları neticesinde tüm bu iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve elektronik olarak kayıt altına alınabilmesi amacıyla web tabanlı bir yazılım sistemi geliştirildiği duyurulmaktadır.
 
Söz konusu sisteme https:/hbs.tarbil.gov.tr web adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Kayıt sisteminin "ithalat" ve "transit" bölümlerinden oluşacağı ve "ithalat" bölümünün 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren tüm yetkili birimlerimizde kullanılmaya başlanacağı belirtilmektedir. Bu tarihten itibaren ithal edilmek istenen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrol belgesi ve ithalat işlemleri ithalatçıların ve Bakanlık birimlerinin kullanacağı web tabanlı elektronik sistemden gerçekleştirileceği duyurulmaktadır.
 
Sistem ile ilgili duyuru Bakanlık ve Genel Müdürlük web sayfalarında yayınlanmış olup duyuruda da belirtilen http://content.tarimtv.gov.tr/asset/86m75x9q/7UPn97mm.html linkinde sistemin kullanımını açıklayan video yer almaktadır.
 
Ayrıca ilk kullanım aşamasında başvurulan Müdürlük personelinden de bilgi alınabileceği belirtilmektedir.
 
Bakanlık duyurusu için tıklayınız.
 
Üyelerimizin dikkatine sunulur.