UND Alman Ekonomi Bakanlığı ile Berlin'de Görüştü

27.08.2019

Son zamanlarda Slovenya ve Macaristan başta olmak üzere yaşanan transit belge sıkıntısını Avrupa taşımaları ve ihracatı olumsuz etkilerini, bir taraftan ağırlıklı olarak bu yüklerin sahibi olan Alman muhataplarına anlatmak üzere UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ile Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener Alman Ekonomi Bakanlığı ile görüşmede bulundu. Gerçekleşen görüşmede Alman Ekonomi Bakanlığı Türkiye Masası Şefi Dernek heyetini kabul etti.

Yapılan görüşmede, uluslararası karayolu taşımacıları Türkiye’den AB ülkelerine yapılan ihracat taşımalarında kota engellerinin, en fazla Alman ekonomisine zarar verdiği vurgulanarak, Almanya’nın çözüm için inisiyatif alması talep edildi.

Görüşmede , “Gümrük Birliği'nin, bazı AB üye ülkelerince Türk taşımacılara yönelik uygulanmakta olan “kısıtlayıcı geçiş belgesi kotaları” yüzünden etkin işlemiyor olması başta Almanya olmak üzere, hem AB hem de Türkiye ekonomileri için yol açtığı sıkıntılar gün geçtikçe daha da pahalıya mal olması nedeniyle Alman ve Türk ürünlerinin rekabet edebilirliği konusu gündeme alındı.

 

Görüşmede ayrıca, Transit taşımalarda sağlanacak olan bu iyileşme hem Alman hem de Türkiye’de yerleşik Alman ve AB menşeli şirketlere önemli avantajlar sağlayacağı belirtildi. Bütün bu zorluklar Türkiye’nin ihracatına zarar veriyor gibi görünse de aslında ağırlıklı olarak Alman ekonomisine zarar verdiği, Türkiye’nin ihracatında önemli paya sahip olan Türkiye’deki yerleşik Alman firmaları yanında bizim araçlarımız ihracattaki mal değerinin en az üç katı fazla olan Alman ürünlerin Türkiye’ye veya Azerbaycan, Gürcistan, Irak gibi Türkiye ardı ülkelere taşınmasını sağlığı aktarıldı. Almanya AB’deki güçlü konumu ile bu sorunların çözümü konusunda inisiyatif alıp destek vermesi gerktiği vurgulandı.

Alman Ekonomi Bakanlığı yetkilisi transit taşımalarda yaşanan sorunları bildiklerini, çözümünün her iki taraf için fayda getireceğini bildiklerini, sorunun çözümünde Türk Hükümeti ile yakından çalıştıklarını ve bu sorunun gündemlerinde olduğunu ifade etti.
Görüşme dostane ve yapıcı bir ortamda geçmiş olup, Alman Ekonomi Bakanlığı ile Derneğimiz arasında temasın devam etmesi, ayrıca Derneğimizin de Türk- Alman Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonunda yer almasının uygun olacağı ifade edildi.