Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hakkında Bilgilendirme

20.08.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden Derneğimize iletilen yazıya istinaden, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 30754 sayılı 24.04 .2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Yönetmeliğin Genel Kurallar Başlıklı 5. maddesinin altınca fıkrası kapsamında "Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası ile iştigal etmeleri halinde Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir." hükmü amir olduğu ifade edilmiştir.
 
Bu kapsamda taşımacıların, 11.06.2019 tarihinde  44011  sayılı  Bakanlık  Makam  Olur'u ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'ye göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması zorunlu olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Bu doğrultuda, tesislere dolum için gelen taşımacıların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olup olmadığının kontrolünün yapılacağı ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bulunmayan araçlara 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren dolum yapılmayacağı bilgisi iletilmiştir.
 
Üyelerimizin bilgilerine sunulur.