TIR EPD Üzerinden Belarus Gümrüklerine Ücretli Ön Beyan Sunulması Hakkında

19.08.2019

TOBB'dan Derneğimize gelen bilgilendirmeye göre; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU) alınan 7 Ağustos 2019 tarihli bildirimde, Avrasya Ekonomik Komisyonu  tarafından uygulamaya konan yeni düzenleme ile ön beyan formatının değiştiği ve 7 Ağustos 2019 itibari ile IRU TIR EPD uygulamasında da bu formata uygun şekilde güncelleme yapıldığı belirtilmektedir.
 
Yeni düzenleme gereği Belarus Gümrük İdaresine gönderilen ön beyan bildirimleri ücretli olmuştur. Belarus Gümrüklerinin bu uygulaması neticesinde bu ülkeye gönderilen ön beyanlarda kullanılmak üzere IRU TIR  EPD uygulamasında da kredi satın almak suretiyle ödeme sistemi eklenmiştir. 

Detyalı bilgi için tıklayınız