Hatırlatma: Türkmenistan Gümrüklerine Ön Beyan Uygulaması 1 Eylül 2019 Tarihinde Başlıyor!

19.08.2019

Hatırlanacağı üzere; Türkmenistan gümrük sınırında taşınan mal ve araçların, gümrük transit gümrük usulüne uygun olarak yerleştirilmesi, entegre gümrük bilgi sistemi ASYCUDA World transit modül T1 T2 kullanılarak otomatik gümrük işlemleri ile gerçekleştirilecektir. 

Türkmenistan’ın gümrük mevzuatına göre, transit geçiş izni almak için, nakliye şirketi (nakliye firması), herhangi bir ticari taşıma, nakliye (taşıma) belgesi ve (veya) aşağıdaki bilgileri içeren gümrük belgelerini ibraz etmek üzere gümrük idaresine vermekle yükümlüdür:

1) malların göndericisinin (alıcının) adı ve yeri;  
2) malların kalkış ülkesi (varış ülkesi);
3) eğer nakliye şirketi gümrük nakliyesi için izin alırsa mal taşıyıcısının veya mal nakliyecisinin adı ve yeri;
4) malların Türkmenistan gümrük bölgesi üzerinden taşındığı ve karayolu taşımacılığı ile ulaşım gerçekleştirildiği araç ve aracın sürücüsü hakkında;
5) uyumlaştırılmış mal tanımlama ve kodlama sistemine uygun olarak malların türleri veya adları, miktarları, malların değeri, ağırlık veya hacmi, malların sınıflandırma kodları;
6) kargo koltuklarının toplam sayısı hakkında;
7) malların varış noktası hakkında;
8) planlanan malların aşırı yüklenmesi veya diğer nakliye işlemleri hakkında;
9) malların taşınması için planlanan süre hakkında;
10) rota hakkında, malların taşınması belirli rotalarda yapılmalıdır. 

Gümrükleme işlemlerini hızlandırmak için, gümrük işlemleri için gerekli bilgilerin (malların isimleri de dahil olmak üzere) Türkmence verilmesi tavsiye edilir. Gümrük işlemleri için nakliye şirketleri (nakliye şirketleri), Türkmenistan'ın iç ve sınır gümrük işlerinde düzenlenmiş gümrük komisyoncularının (temsilcileri) hizmetlerini kullanabilirler. 

Türkmenistan gümrük sınırından taşınan malların gümrük kontrolünü güçlendirmek ve aynı zamanda taşınan mallar için istenen belgelerin sağlamak için, 1 Eylül 2019'dan başlayarak yukarıda belirtilen bahse konu tüm bilgilerin Türkmenistan gümrük idaresine teslim edilmemesi veya yanlış bilgi içeren belgelerin verilmesi durumunda, gümrük yetkilisi Türkmenistan gümrük bölgesi üzerinden malların gümrük geçiş iznine reddetme kararını alacaktır.


IRU TIR EPD'nin de sisteme entegre olması için gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisi IRU tarafından alınmıştır.

Üyelerimizin bilgisine önemle sunulur.