Macaristan ve Slovenya Transit Geçiş Belgeleri Hakkında

19.08.2019

Bilindiği üzere, Karayolları Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Slovenya ve Macaristan transit geçiş belgelerine ilişkin 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen açıklama ile;

- T
ren kullanımı karşılığı temin edilen 2019 yılına ait 500 adet Slovenya ödül geçiş belgesinin 19 Ağustos 2019 tarihinde 2020 yılı geçiş belgelerinden mahsup edilmek üzere genel kullanıma açılacağı,
Aralık 2019 döneminde kullanıma açılacak olan Macaristan transit geçiş belgelerinden mahsup edilmek üzere 500 adedi ile birlikte 15.08.2019 tarihinde kullanıma açılacak olan 1.500 adet Macaristan transit geçiş belgesinden kalan 500 adedinin (Toplam:1.000 adet19 Ağustos 2019 tarihinde kullanıma açılacağı duyurulmuş idi.

Bahse konu belgeler 19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kullanıma açılmış olup Geçiş Belge Durumu tablosunda detayları yer almaktadır.

Üyelerimizin dikkatine sunulur.