Kartel Suçundan Mağdur Olan Türk Taşımacılarının Tazminat Talebi Süreci Devam Ediyor!

30.07.2019

Avrupa Komisyonu, Araç Üreticilerini “Kartel Oluşturdukları” Gerekçesi İle Yüklü Miktarda Cezaya Çarptırdı. Sırada, Bu Üreticilerden Araç Alan Mağdurların Haklarının Tazmini Süreci Var..
 
Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu’nun 19 Temmuz 2016 ve 27 Eylül 2017 tarihli kararlarında MAN, Volvo/Renault, Daimler/Mercedes, Iveco, DAF ve Scania’nın tekelciliğe karşı olan Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettikleri ve 1997 ile 2011 yılları arasındaki 14 yıl boyunca kamyonların fiyatlandırılması ve emisyon teknolojileri uygulaması konularında gizlice anlaşarak tekel oluşturdukları tespit edilmiş ve söz konusu firmalara yüklü miktarda para cezası verilmiştir.
 
Söz konusu karar doğrultusunda, hem Türkiye’den hem de Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (AEA) 1997 ile 2011 yılları arasında 6 ton ve üzeri araçları, anılan üreticilerden satın alan firmalarımızın (halen firma bünyesinde bulundurulması zorunlu değildir), ödedikleri yüksek ücretlere ilişkin mağduriyetlerini tazmin edebilmek için dava açma hakkı doğmuştur.
 
Ödenen yüksek ücretlerin tazmin edilebilmesi amacıyla açılacak dava süreçlerinin doğru şekilde yönetilebilmesi önem taşımaktadır. Bu hususta, Derneğimiz tarafından Türkiye’den iletilecek taleplere yönelik uzun soluklu çalışmalar yürütülmüş ve çalışmalar neticesinde Hollandalı kar amacı gütmeyen bir vakıf olan Stichting Vakfı (Stichting Truck Cartel Recovery) ile davanın Hollanda’da açılmasına karar verilmiştir.
 
Belirlenen tarihler arasında satın alınan araçlara ödenen yüksek ücretlerin tazminini mümkün hale getirebilecek bu sürece dahil olunması büyük önem arz etmektedir. 
 
Bu itibarla, sektörde faaliyet gösteren siz değerli firmalarımız tarafından DAF, MAN, Volvo / Renault, Daimler / Mercedes, Iveco ve Scania firmalarından 1997 ile 2011 yılları arasında satın alınan; 6 Ton ve üzerinde ağırlığa sahip, firmanın halen elinde bulundurma zorunluluğu olmaksızın (satılmış olabilir), sadece ilk (birinci) sahipleri olmak şartıyla satın almış olduğu araçlar ile ilgili aşağıdaki Bilgi Formunun doldurulması ve Derneğimizin ivedi şekilde bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.
 
Bilgi Formu aracılığı ile yapılacak taleplerin akabinde süreçlere ilişkin detaylı bilgilendirme Derneğimiz tarafından iletilecektir.

Başvuru süresi uzatıldı!  
NOT: Geçmiş dönemde Derneğimize başvuruda bulunan ve belgelerini ileten firmalara bir kere daha teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde kendilerine ayrıca mevcut durum, ekstra bilgi ve belge taleplerimize ilişkin geri bildirimler yapılarak dönüş sağlanacaktır.