Azerbaycan'da Taşıma Sözleşmesi Yapılmasına Dikkat!

02.07.2019

Ticaret Bakanlığı tarafından Derneğimize yapılan bilgilendirmeye göre; Türkiye-Azerbaycan arasında taşımacılık yapan şirketler bünyesindeki şoförlerden alınan ve sayısı giderek artan şikayetlerde, Azerbaycan'a yük getirilmesi sonrasında alıcı-ithalatçı tarafından şoförlere ödenmesi gereken ücretlerden imtina edildiği; bununla birlikte genellikle gümrükleme işlemlerinin tamamlanmış olması nedeniyle, söz konusu ücret alınmadan eşyanın şoförler tarafından alıcısına/ithalatçıya teslim edilmesinin gerektiği durumlarla karşılaşıldığı belirtilmektedir. 

Konuya ilişkin olarak yapılan görüşmelerde, taşımaların genellikle herhangi bir sözleşme olmadan şifahen yapılan anlaşmayı istinaden yapıldığının anlaşıldığı ve bu durumun taşımacılık şirketlerinin veya şoförlerin ücretleri tahsil etmeye yönelik olarak hukuki yola başvurmalarının önünde engel olduğu anlaşılmıştır. 

Bu çerçevede, özellikle ülkemizden Azerbaycan'a taşımacılık yapan şirketlerin, taşımacılığa ilişkin olarak hukuki geçerliliği olan gerekli sözleşmeler yapılmaksızın hizmet görülmesinin, yukarıda açıklanan şekilde mağduriyetlere yol açtığı ve bu mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen gerekli önlemlerinin alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine önemle duyurulur.