Avusturya Transit Geçiş Belgeleri Tükendi

11.06.2019

Bilindiği üzere, Avusturya ikili/transit geçiş belgeleri ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılmakta olup tükenmesi durumunda ilave belge verilmemektedir. Bahse konu Mayıs-Haziran dönemine ait transit taşımalara tahsis edilen Avusturya tektip geçiş belgeleri tükenmiştir.
 
TOBB’dan alınan bilgiye istinaden bir sonraki döneme ait 2.450 adet transit geçiş belgesi ile 1.050 adet ikili geçiş belgesi 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kullanıma açılacaktır.
 
Üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.