Vergi Resim ve Harç İstisnası Kapsayan Otomasyon Projesi Hakkında Duyuru

10.06.2019

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen yazıda, firmaların Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) talepleri, Bakanlık tarafından 488 ve 492 sayılı Kanun’un 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik Ek 2. Ve Ek 1. Maddeleri ve 18/05/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat:2017/4 sayılı “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki Tebliğ” hükümlerince Bakanlık tarafından değerlendirilmektedir.
 
Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde Veri Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Krediler İle Devlet Yatırımlarını kapsayan Otomasyon Projesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu bilgisi iletilmiştir. Otomasyon Projesinin kullanıma açılmasına takiben, firmaların VRHİB düzenlenmesi, revize edilmesi ve kapatılmasına  yönelik başvurularının tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup, elektronik imza sahibi olmayan firmaların sisteme erişimi mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede, firmalarımızın söz konusu sürece uyum sağlamasını teminen öncelikle elektronik imza sahibi olmaları önem arz etmektedir.
 
Üyelerimizin bilgisine sunulur.