İran Menşe Şahadetnamesi Sorgu Adresi

29.05.2019

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından İran Menşe Şahadetnamesi Sorgu Adresi ile ilgili bir yazı paylaşıldı.
 
İlgili yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 14.05.2019 tarihli/23408769 sayılı yazıda; İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'dan bahisle, İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası'ndan alınan bilgiye göre ticari konularda İran ile taraf olan kurum ve kuruluşların Menşe Şahadetnamesine ilişkin bilgi talebi ve sorgulamalarını İngilizce dilindeki "
http://chambertrust.ir/co" elektronik sistem üzerinden yapabileceklerinin bildirildiği ifade edilmiş olup, söz konusu adres linki Gümrük Portalındaki "Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri" kısmına eklenmiş olduğu belirtildi.
 
İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız