UND, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

20.05.2019

UND Heyeti, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Toplantıda öncelikle kamu kurumları arasındaki eşgüdümlü çalışmaların ve işbirliklerinin önemi üzerinde duruldu. Hızlı ve uygun maliyetli lojistik faaliyetlerinin sağlanması için yapılan iyileştirme çalışmalarına teşvik sağlanması, dış ticaret lojistiğine önem verilmesi, konuyla ilgili taraflara eğitim verilmesi, lojistik faaliyetlerinin daha sağlıklı, sürdürülebilir ve amacına uygun yapılmasının gerekliliği konuları ele alındı.

Türkiye’nin mal ihraç etmek için hizmet ithal eder hale gelmesinin önlenmesi gerektiği belirtildi. Ülkelerin kalkınmasında lojistik sektörünün kilit önemde olduğu vurgulanarak,  lojistik performans indeksinde önde olan ülkelerin ekonomilerinin güçlü, ihracat gelirlerinin fazla ve gelişmişlik düzeylerinin yüksek olduğu belirtildi. Dış ticaret açığı veren ülkemizin Avrupa’da başta olmak üzere diğer coğrafyalarda da taşımacılık konusunda engellemelerle, kısıtlamalarla karşılaşmaması gerektiği ele alındı.

Taşımacılıkta yaşanan darboğazların aşılması için sektör, kamu kurumları ve STK’lar arasında işbirliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Daire Başkanı Volkan Recai Çetin, bir sunum gerçekleştirerek lojistik sektöründe yapılması planlanan iyileştirmeler ve atılacak adımlar hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı, karşılıklı bilgi ve görüş alış-verişinin devam edeceği belirtildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan Ulaştırma ve Lojistik Daire Başkanı Volkan Recai Çetin, Ulaştırma ve Lojistik Daire Başkanlığından Uzmanlar, UND’den Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, UND Koordinatörü Nejla Albayrak ve Uzman Ayşegül Ketenci katılım gösterdi.