Gürcistan Geçiş Belgelerinin İadesi Hakkında

03.05.2019

Bilindiği üzere, 22-23 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan Türkiye – Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısında, iki ülke arasındaki teati edilecek geçiş belgesi kotalarında mutabakata varılamamış ve sene başında temin edilen belgelerin daha verimli kullanımının sağlanması ile söz konusu taşımaların aksamadan devam edebilmesi adına Gürcistan tektip geçiş belgelerine iade zorunluluğu getirilmiş idi.
 
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize 2 Mayıs 2019 tarihinde iletilen yazıda, ülkemiz ile Gürcistan arasında varılan mutabakat çerçevesinde iki ülke taşımacılarınca kullanılmak üzere 150.000 adet ikili/transit, 18.000 adet boş giriş/dönüş yükü ve 5.000 adet üçüncü ülke geçiş belgesi teati edilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilmiştir.
 
Buna göre, Müdürlüklerince Gürcistan ikili/transit ve boş giriş/dönüş yükü geçiş belgelerinin iade edilecek ülke geçiş belgelerinden çıkarılması uygun görülmüştür.
 
Bu kapsamda, Gürcistan’a ve Gürcistan üzeri taşıma yapan üyelerimizin operasyonlarını mevcut durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.