Romanya 3.Ülke Geçiş Belgelerinin Dağıtımında Değişiklik

30.04.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önceden 11.03.2019 tarihinde Deneğimize iletilen yazıda ülkemizden transit geçme şartı aranarak dağıtılan Romanya 3. ülke geçiş belgelerinden 150 adedi transit geçme şartı aranmaksızın yapılacak 3. Ülke taşımaları için kullanıma açıldığı bilgisi paylaşılmış idi.
Buna istinaden, Bakanlıkça yapılan yeni bir değerlendirme  sonucunda, ülkemizden transit geçme şartı aranarak yapılacak taşımalar için ayrılan 435 adet Romanya 3. ülke geçiş belgesinden 200 adedinin de ülkemizden transit geçme şartı aranmaksızın Romanya’ya veya Romanya’dan yapılacak 3. Ülke taşımaları için kullanıma açılması mezkur Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 25. maddesine gereğince uygun görülmüştür.
 
Üyelerimizin bilgilerine sunulur.