Kağıtsız Gümrük Uygulamaları Bugün Tüm Gümrüklerde Uygulanmaya Başladı

30.04.2019

Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Kağıtsız Gümrük Projeleri Yükümlü Kılavuzu paylaşıldı.
 
Paylaşılan kılavuzda, 10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde tüm gümrük idarelerinde 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle;
 
1- Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler TPS üzerinden sunulmaya devam edecek veya kağıt ortamında alınan belgeler tarama yöntemi ile beyanname ile ilişkilendirilecektir.
 
2- Yükümlüsünce beyannameye ilişkin olarak verilmesi gereken dilekçeler BİLGE Sistemine e-dilekçe olarak iletilecektir.
 
3- Beyannameye ilgili memurca düşülen şerhler BİLGE Sisteminde düşülecektir.
 
4- Bu tarihten sonra gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belge ve dilekçeler kağıt ortamında ibraz edilmeyecek, memur şerhleri kağıt ortamında düşülmeyecektir.
 
5- Beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere, ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar halihazırda olduğu gibi devam edilecektir." ibareleri yer aldı.
 
İlgili kılavuz için tıklayınız