Mart 2019 Taşımacılık İstatistikleri Değerlendirme Raporu Yayımlandı

30.04.2019

Mart ayı taşımacılık sayıları üzerinden genel bir değerlendirme yaptığımızda, İhracat yaptığımız önemli Avrupa ülkelerine başta -4% Almanya, -15% İtalya ve -6% Fransa olmak üzere taşıma sayılarımızın düşmesi dikkat çekmektedir. Avrupa ülkelerine toplamda %1 düşüş yaşandı. Türki Cumhuriyetlere ve Rusya Federasyonu’na yapılan ihracat taşımalarımız ise önemli derecede arttı. Türkmenistan’ın Tacikistan yüklerine yönelik uygulamaları sebebiyle hem ihracat hem ithalat yönünde beklemeler devam etmektedir. Söz konusu iki ülke arasındaki sorunun düzelmesi durumunda Bölgeye yapılan ticaret hareketlerinde daha fazla artış olacağı değerlendirilmektedir. 
 
Orta Doğu ülkelerinde ise Irak’a ve Suriye’ye taşımalar artmış olmasına rağmen başta İran’a -20% ve Körfez ülkelerine yapılan taşıma sayıları ciddi oranlarda düşüş göstermiştir. Bu bölgeye yapılan ihracat taşıma sayılarımızda Ocak-Mart toplamında geçen yılın aynı dönemine göre 5% artış yaşandı.
 
İthalat taşımalarımızda Avrupa ülkelerinden -9% düşüş, Ortadoğu ülkelerinden ise -36% düşüş olmasına rağmen BDT ve Orta Asya ülkelerinden 24% oranında artış olması dikkat çekmektedir. İthalat taşımalarında Ocak-Mart toplamında da yaşanan -11% düşüş, taşımacılarımızın dönüş yönünde çok ciddi sorunlarla karşılaştığının göstergesidir. Bu düşüş özellikle Avrupa ülkelerinden boş dönüş sayılarının toplamda %30’a yakın ciddi bir oranda artmasına sebep oldu, yabancı araçların ise Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye boş giriş sayıları %74 oranında arttı. Ocak-Mart 2019 döneminde sadece Avrupa’dan 30.000’e yakın yabancı araç ülkemize yük almak üzere boş giriş yaptı.
 
BDT ve Orta Asya ülkelerinden yapılan boş giriş sayısının düşmesi ve gene bu ülkelere yapılan ihracat ve ithalat  taşımalarının daha istikrarlı görünmesi olumlu sonuçlardandır. Yapılan incelemelerde ihracat ve ithalat taşımalarımızın Avrupa’dan, Asya ülkelerine doğru yön değiştirdiği görülmektedir. Önümüzdeki dönemlerde Rusya ile ilişkilerin daha da iyileştirilmesi, Çin ile imzalanan karayolu taşımacılığı anlaşmasının ve Özbekistan ile yenilenen karayolu taşımacılığı anlaşmasının meclisimizden geçmesi ile birlikte bölgenin öneminin daha fazla artacağı ve taşıma sayıları ile birlikte dış ticaretimizin de artacağı ön görülmektedir.

 


 
İHRACAT TAŞIMALARI

UND’nin derlediği verilere göre; Türk araçlarının geçen yılın Mart ayında 102.082 adet olan ihracat taşıma sayıları 2019 yılı Mart ayında 4% artış ile 106.169 adet oldu. Ocak-Mart toplamında ise Türk araçlar geçen yılın aynı dönemine göre -1% düşüş ile ilk 3 ayda 298.185 adet ihracat taşıması gerçekleştirdiler.
 
Yabancı araçların da geçen yıl Mart ayında 32.752 adet olan taşıma sayıları 2019 yılı Mart ayında -1% düşüş ile 32.527 adet oldu. Ocak-Mart toplamında ise yabancı araçlar geçen yılın aynı dönemine göre -2% düşüş ile ilk 3 ayda 83.874 adet ihracat taşıması gerçekleştirdiler.
 
Türkiye’nin ihracat taşımasında, Türk ve Yabancı araçlar genel toplamında geçen yılın aynı dönemine göre     -1% düşüş ile 382.059 adet ihracat taşıması gerçekleştirilmiş oldu. İhracat taşımalarımızın 78% Türk, 22% ise Yabancı araçlarca taşınmıştır.
  
Irak ve Suriye’ye geçen yılın aynı dönemine göre artış eğilimi olması sebebiyle Bölgesel olarak sadece Orta Doğu ülkelerine ihracat taşımalarımızın artış gösterdiği görülüyor, diğer tüm bölgelerde ihracat taşımalarında düşüş görülmektedir.
 
Avrupa’nın genelinde düşüş eğilimi yaşanırken, sadece komşu ülkelerimizde artış görülmektedir; Bulgaristan %15, Romanya %10, Yunanistan %9 olmak üzere olumlu sonuçlar görülüyor. Almanya -%4, İtalya -%15, Fransa -6% olmak üzere önemli ihracat ülkelerimize taşımacılığın düşmesi dikkat çekmektedir. Avrupa ülkelerine toplamda %1 düşüş yaşandı.

BDT ve Orta Asya ülkelerini incelediğimizde, Gürcistan’a -8%, Azerbaycan’a -11% ve Nahcivan’a ise -65% oranında ciddi düşüş olduğu görülmektedir. Rusya Federasyonu’na 14% artış ve Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ın içerisinde olduğu Türki Cumhuriyetlerin tümüne taşımacılık sayılarının ciddi oranlarda artmış olması oldukça sevindiricidir. BDT ve Orta Asya bölgesine yapılan ihracat taşımaları genel toplamda -%17 düşüş göstermiş olsa da Dilucu Sınır Kapısı üzerinden Nahcivan’a yapılan taşımaların bu düşüşe sebep olduğu tespit edilmiştir.
 
Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat taşımalarında Irak’a ve Suriye’ye taşımalar artmış olmasına rağmen başta İran’a -16% ve Körfez ülkelerine yapılan taşımalar ciddi düşüşler göstermiştir. Genel toplamda ise geçen yılın aynı dönemine göre 5% artış olduğu görülüyor.

Türk araçlarının ihracat taşıması yaptığı ilk 10 ülke toplam pazar payının %77’ini karşılamaktadır. İlk 15 ülke %85’ini ve ilk 20 ülke ise %90’dan fazlasını karşılamaktadır.

 
 

2019 Yılı Ocak-Mart toplamında Türkiye’nin ihracat yükünü taşıyan Yabancı araçlar arasında ilk sırada yer alan Bulgaristan taşıma sayısını 3% artırarak 16.222 adet taşıma gerçekleştirmiştir. Hemen ardında yer alan İran ise -4% düşüş ile 11.204 adet ihracat taşıması gerçekleştirmiştir. Artış gösteren ülkeler arasında 25% artış ile Sırbistan dikkat çekmektedir.
 

 
İTHALAT TAŞIMALARI
 
Türk araçlarının geçen yılın Mart ayında 42.405 adet olan ithalat taşıma sayıları 2019 yılı Mart ayında -10% düşüş ile 37.940 adet oldu. Ocak-Mart toplamında ise Türk araçlar geçen yılın aynı dönemine göre -11% düşüş ile ilk 3 ayda 98.457 adet ithalat taşıması gerçekleştirdiler.
 
Yabancı araçların da geçen yıl Mart ayında 20.137 adet olan taşıma sayıları 2019 yılı Mart ayında -10% düşüş ile 18.207 adet oldu. Ocak-Mart toplamında ise yabancı araçlar geçen yılın aynı dönemine göre -16% düşüş ile ilk 3 ayda 47.926 adet ithalat taşıması gerçekleştirdiler.
 
Türkiye’nin ithalat taşımasında, Türk ve Yabancı araçlar genel toplamında geçen yılın aynı dönemine göre       -13% düşüş ile 146.383 adet ithalat taşıması gerçekleştirilmiş oldu. İthalat taşımalarımız 67% Türk, 33% ise Yabancı araçlarca taşınmıştır.
 
İthalat taşıması yapan Yabancı araçlarda başta İran olmak üzere Bulgaristan ve Romanya araçları yoğunluk göstermektedir. Neredeyse tüm yabancı araçların ithal pazarındaki sayıları düşüşe geçmesine rağmen İran araçları 26% artış, Azerbaycan araçları ise 78% artış sağlamışlardır.

 

Ocak-Mart 2019 döneminde Türk araçlarının İthalat taşımalarında yük aldığı ülkelere bakıldığında, ilk sırada -12% düşüş yaşanan 21.047 adet taşıma ile Almanya geliyor, ikinci sırada geçen yılın aynı dönemine göre bir değişim olmayan İtalya ve üçüncü sırada -17% düşüş ile Fransa yer almaktadır. Bu ilk 3 ülkede hem ihracat hem ithalat yönünde düşüşlerin olması endişe uyandırmaktadır.

Avrupa ülkelerinden yaptığımız ithalat taşımaları Ocak-Mart 2018’de 76.912 adet iken Ocak-Mart 2019 döneminde %9 düşüş ile 69.904 adet olarak gerçekleşmiştir. Tüm Avrupa ülkelerinde düşüş eğilimi olduğu dikkat çekmektedir.
 
BDT ve Orta Ülkelerinden ise Ocak-Mart toplamında 24% artış ile 14.915 adet ithalat taşıması yapılmıştır. Artışın önemli bir kısmı Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan’dan sağlanmıştır.
 
Orta Doğu ülkelerinden ise Ocak-Mart toplamında -36% düşüş ile 13.614 adet ithalat taşıması yapılmıştır. Düşüşün önemli bir kısmı Irak olmuştur, geçen yılın aynı dönemine göre Irak’tan -53% daha az ithalat taşıması yapıyoruz, İran’dan yaptığımız ithalat taşımalarını ise 18%  artırmış görüyoruz.

 


 
BOŞ GİRİŞLER 
 
2019 yılının ilk 3 ayında, Türk araçları boş dönüş sayılarında %2 artış yaşamalarına karşın Yabancı araçlar ise Türkiye’ye boş girişler sayılarını %32 oranında artırdılar.
 
Boş giriş yapan yabancı araçların başında %97 artış ve 8.841 adet ile Bulgaristan gelmektedir. Hemen ardından %11 düşüş ve 6.327 adet ile Gürcistan, %56 artış ve 5.474 adet ile Romanya gelmektedir.
 
Türk taşımacılar; Avrupa’dan aylık ~6.700 araç, Irak ve Suriye’den ~45.000 araç, Azerbaycan ve Gürcistan’dan ~12.000 araç, İran’dan ~1.700 araç, Rusya’dan ~400 araç ile aylık ~70.000 araç ile kendi ülkelerine boş dönüş yapıyorlar. Yabancı araçlar ise aylık ~14.000 adet boş giriş yapıyor.
 
Türk taşımacılar ithalat taşımalarında %11 oranında düşüş yaşadılar, bu düşüş Ocak-Mart 2019 döneminde özellikle Avrupa ülkelerinden Boş dönüş sayılarının toplamda %30’e yakın ciddi bir oranda artmasına sebep oldu, Aşağıdaki tablolardan da görülebileceği üzere özellikle Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Güney Avrupa ülkelerinde boş dönüş sayılarımız ciddi oranlarda artmıştır. Yabancı araçların Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye boş girişleri sayıları ise %74 oranında artış ile Türk araçlarına kıyasla oransal hem de sayısal olarak daha fazla artmış durumdadır. Ocak-Mart 2019 döneminde sadece Avrupa’dan 30.000’e yakın yabancı araç ülkemize yük almak üzere boş giriş yaptı.  BDT ülkelerinden yapılan boş giriş sayısının düşmesi ve gene bu ülkelere yapılan ihracat taşımalarının daha istikrarlı görünmesi ise sevindirici bir durumdur.

 
 


 
TRANSİT TAŞIMALAR
 
Türkiye üzerinden yapılan Transit taşımalar incelendiğinde; Türk ve Yabancı araçlarının İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelere taşıma yaptığı görülüyor.  Transit taşımaları ülkemiz üzerinden yapan araçlarda ise yoğunlukta olarak İran dikkat çekmektedir, geçen yılın aynı dönemine göre %21  düşüş göstermesine rağmen en yoğun Transit taşımayı İran araçları gerçekleştiriyor. Almanya’nın da Türkiye’yi transit güzergâh olarak kullanmaya başladığı dikkat çekiyor, bu ülkelerin ardından komşu ülkelerimizi Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan geliyor. Türk araçlarının ise geçen yılın aynı dönemine göre transit taşımalarda %24 artış göstermesi dikkat çekmektedir. Türk araçları transit olarak yoğunlukla Irak’a ve Azerbaycan’a taşıma gerçekleştirmektedir.