Kağıtsız Gümrük-DİR (Dahilide İşleme Rejimi) Belgeleri

15.04.2019

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüklerine yapılan bilgilendirmede; öncelikle ihracat işlemleri olmak üzere tüm gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve beyannameye ekli belgelerin elektronik olarak temininin sağlanması için “kağıtsız gümrük” projesi yürütüldüğü ve yaygınlaştırıldığı ifade edilmektedir.  
 
Bahse konu yazıda, esasen elektronik ortamda işlem gören "Dahilde İşleme İzin Belgelerinin” kağıt ortamında beyanname ekinde arandığı tespit edilmiş olmakla birlikte bu belgenin tamamen elektronik ortamda beyanını sağlamak amacıyla sistemsel düzenlemelerin yapıldığı; Dahilde İşleme İzin Belgelerinin tamamen elektronik ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla Gümrük Beyannamesi-Kalem-Genel Bilgiler ekranına "Dahilde İşleme İzin Belgesi Satır Kodu" bilgisinin girilmesi ile birlikte ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesinin görüntülenebilmesi ve belge numarasının beyannamenin 44 numaralı "Vergi ve Dokümanlar" alanına otomatik olarak atanmasının sağlandığı belirtilmektedir.
 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılan söz konusu bilgilendirmede; gümrük beyannamesinin 44 no.lu Vergi ve Dokumanlar alanında 0253 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgelerinin beyan edilmesine ve kağıt ortamında gümrük idarelerine ibrazına ihtiyaç kalmayacağından söz konusu belgelerin BİLGE Sisteminde kullanımının 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle sonlandırılacağı belirtilmiştir.