ATA Karnelerinin Elektronik Ortamda Kontrolü

10.04.2019

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Kağıtsız Gümrük- ATA Karneleri hakkında bir yazı yayımlandı. İlgili yazıda, Bakanlığın öncelikle ihracat işlemleri olmak üzere tüm gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve beyannameye ekli belgelerin elektronik olarak temininin sağlanması için “kağıtsız gümrük” projesi yürütülmekte ve yaygınlaştırılmakta olduğu hatırlatıldı.
 
Bu kapsamda, esasen elektronik ortamda işlem gören "ATA Karneleri"nin 1023 kodlu beyannamelerde kağıt ortamında beyanname ekinde arandığı tespit edilmiş olmakla birlikte bu belgenin tamamen elektronik ortamda beyanını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.
 
Tescil Numarasının Girişi
Bu noktada, 1023 rejim kodlu beyannamelerde Gümrük Beyannamesi-Kalem-Tarife Çağırma ekranında ATA Karnesi düzenlendiği cevabının verilmesi durumunda sistem tarafından referans amaçlı olarak 0701 kodlu "Önceki Rejime İlişkin TCGB” belgesi getirilecek ve sonrasında yükümlü tarafından “0701 Önceki Rejime İlişkin TCGB” belgesine 2600 rejim kodlu beyanname tescil numarasının girilmesi ve muhtelif kontrollerin çalıştırılması gerçekleştirilecek.
 
Bu itibarla, gümrük beyannamesinin 44 no.lu Vergi ve Dokumanlar alanında 0254 kodlu ATA Karnesi belgelerinin beyan edilmesine ve kağıt ortamında gümrük idarelerine ibrazına ihtiyaç kalmayacağından söz konusu belgenin BİLGE sisteminde kullanımı 08 Nisan 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldı.


İlgili yazı aşağıdadır
 
n