Azerbaycan Tektip Geçiş Belgeleri

10.04.2019

Bilindiği üzere Azerbaycan tarafından temin edilen 35.000 adet tek tip geçiş belgesinden transit taşımalar için 3.000 adet  belge açılmış idi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden Derneğimize yapılan bilgilendirmeye göre; GEBOS otomasyon sistemi üzerinden yapılan incelemede, Azerbaycan üzerinden yapılacak transit taşımalar için açılan 3.000 adet tektip geçiş belgesinden 30 adet, ikili taşımalar için kullanıma açılan 32.000 adet tektip geçiş belgesinden ise 24.320 adet geçiş belgesi kaldığının tespit edildiği bildirilmiştir. 

Buna göre, 2019 yılı Azerbaycan tektip geçiş belgelerinin kullanım/kalan sayıları dikkate alınarak, Azerbaycan tektip geçiş belgelerinin daha verimli kullanılması adına kalan belgelerden 2.000 adedinin Azerbaycan üzerinden transit geçilerek yapılacak taşımalara tahsis edilmesinin uygun görüldüğü Derneğimize bildirilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.