Önemli! NCTS Otomatik Teminat Hesabına İlişkin Düzenleme

08.04.2019

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize gönderilen 04.04.2019 tarihli yazıda, özellikle ihracata bağlı transit işlemlerinde beyan edilen teminat miktarının, olması gereken miktarın altında kaldığına ve bu durumun firmalar açısından haksız rekabete yol açtığına dair firma taleplerinin Bakanlığa iletildiği belirtilmiştir.
 
Bu itibarla, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında söz konusu Sözleşmeye taraf ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarlarının otomatik olarak hesaplanmasına yönelik olarak NCTS uygulamasında düzenleme yapıldığı; sistem tarafından otomatik olarak hesaplanan teminat tutarının altında bir teminat tutarı beyan edilmesi durumunda, ilgili memur tarafından teminat tutarında güncelleme yapılmadan işlemlerin devamına izin verilmeyeceği ifade edilmiştir.
 
Söz konusu uygulama, 15.04.2019 tarihi itibariyle devreye alınacaktır.

 
Üyelerimizin dikkatine sunulur.