Türkiye-Kırgızistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 25-26 Mart 2019 Tarihilerinde Bişkek'te Gerçekleştirildi

29.03.2019

28 Nisan 1992 tarihinde Bişkek'te imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması uyarınca ve 1 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştrilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği (YDSK) Konseyi Toplantısı sırasında alınan karar çerçevesinde, Türk-Kırgız Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı 25-26 Mart 2019 tarihilerinde Bişkek'te gerçekleştirilmiştir. 

Heyetler, Türkiye ve Kırgızistan arasında 2017-2018 yıllarına ve 2019 Ocak-Şubat dönemine ilişkin ticaret ve yük taşımacılığının durumlarını belirten istatistiki bilgileri paylaşmış ve karayolu taşımacılığı konusunda yaşanan artıştan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Heyetler ayrıca, iki ülkenin ticaret ve taşımacılık alanındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için gerekli adımları atmaya istekli olduklarını belirtmişlerdir. 

Heyetler, uzun görüşmelerden sonra taşımacıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, 2019 yılı kesin ve 2020 yılı geçici kotasının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermişlerdir:

2.000 adet     İkili/Transit/Dönüş Yükü Geçiş Belgesi
500 adet         Boş Giriş/Yük Alma Geçiş Belgesi 
500 adet          3. Ülkeye/Ülkeden Yük Taşıma Geçiş Belgesi

Heyetler, yıl içinde ilave geçiş belgesi talep edilmesi durumunda, bu talebin acil bir şekilde karşılanması hususunda anlaşmışlar ve Geçiş belgelerinin takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar geçeli olması hususunda mutabık kalmışlardır.