Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi - 16 Nsain 2019 Salı

27.03.2019

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) süreçlerine hukuki ve teknik bir bakış açısıyla bakılmasını sağlamayı amaçlayan eğitim 16 Nisan 2019 tarihinde UND Mecidiyeköy Eğitim Merkezinde verilecektir.

KVKK’ya uyum için atılacak adımlar, Kanunun öngördüğü kurallar ve teknik standartlar Av. İlke Soysal ve Müh. Hasan Subaşı tarafından katılımcılara ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.


Kayıt için: 0212 217 57 41
 
Eğitimin içeriği
 

I.Oturum – Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Getirdikleri
Av. İlke Soysal  
  1. Kişisel Veri Nedir?
  2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
  3. KVKK kapsamında Suçlar ve İdari Para Cezası     
  4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarının Etkisi
  5. Kişisel Verilerin İşlenmesi Nasıl Olur?
  6. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler
  7. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  8. Veri Sorumlusu Sicili ve Kayıt Zorunluğu (“VERBİS”)
  9. Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve Uygulama Alanı
 
II.
Oturum – Dijital ve Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması
Müh. Hasan Subaşı
 
A.  Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Teknik’cesi
•     Teknik ifadelerin Değerlendirilmesi
•     Teknik Tedbirler Nelerdir?
•     Yetki Matriksi
•     Erişim Loglama
•     Kullanıcı Hesap Yönetimi
•     Güvenli Loglama
•     Anahtar Yönetimi
•     SIEM (Security Information Event Management)
•     Ağ Güvenliği
•     Uygulama Güvenliği
•     Şifreleme / Kriptografi
•     Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri ile KVKK
•     Veri Maskeleme
•     Veri Kaybı Önleme Yazılımları
•     Güvenlik Duvarları
•     Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 
B.  Standartlar ve Sızma Testleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
•     Standartların Önemi
•     ISO 27001 ve KVKK
•     Sızma Testleri (“Pentest) Nedir
•     Bilgi Güvenliği Farkındalığı

Kayıt için: 0212 217 57 41