Romanya 3.Ülke Geçiş Belgelerinin Dağıtımında Değişiklik

11.03.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Deneğimize iletilen yazıda, 600 adet Romanya 3. ülke geçiş belgesinden 05.03.2019 tarihi itibariyle 592 adet, ülkemizi transit geçme şartı aranmaksızın yapılacak taşımalar için ayrılan 150 adet Romanya 3. ülke geçiş belgesinden ise sadece 3 adet geçiş belgesi mevcudu bulunduğu tespit edilmiş idi.
 
Bu itibarla, transit geçme şartı aranarak dağıtılması gereken 592 adet Romanya 3.ülke geçiş belgesinden 150 adedinin ülkemizden transit geçme şartı aranmaksızın Romanya'ya veya Romanya'dan yapılacak 3. ülke taşımaları için kullanıma açıldığı bildirilmiştir.