Lojistik ve Dış Ticaret'te Sözleşmeler ve Önemi Paneli Gerçekleştirildi

08.03.2019

6 Mart 2019 tarihinde İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu tarafından “Lojistik ve Dış Ticaret’te Sözleşmeler ve Önemi” başlıklı panel ile sektörün mevcut problemleri ele alınmıştır.
 
Birbirinden değerli konuşmacılar eşliğinde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmalarını Av. Mehmet Durakoğlu ve Av. Egemen Gürsel Ankaralı gerçekleştirirken Hakim Baki Çağrı Ongun başkanlığı eşliğinde ilk oturumda Prof. Dr. Nuray Ekşi, Dr. Turkay Özdemir ve Av. Arb. Dilek Yumrutaş konuşmacı olarak yer alırken ikinci oturumda oturum başkanı Prof. Dr. Nuray Ekşi ile konuşmacı UND Taşıma Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Av. Naz Ege Ege, UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur ve Eğitmen Ahmet Aytoğan eşlik etmiştir.
 
Nuray Ekşi tarafından gerçekleştirilen konuşmada yabancı hukuktaki en ciddi sıkıntılarından birinin yabancı dilde yer alan kanun maddelerinin eksiksiz tercümelerinin bulunmaması olduğu dile getirilmiştir. Dava esnasında karşı karşıya kalınacak belgelerin her birinin farklı bir dilde olabileceği bu nedenle hukuk fakültelerinde uluslararası ticareti iyi bilen ve yabancı dile hakim avukatların yetiştirilmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.
 
Turay Özdemir tarafından çerçeve sözleşmesinin lojistik hizmet sözleşmesini tam anlamıyla karşılamadığı; lojistik hizmet sözleşmesinin genel şartlarının yazılması konusunda meslek örgütlerince önerilerin sunulmasının faydalı olacağı dile getirilmiş olup Ticaret Bakanlığı tarafından tip çerçeve sözleşmelerin hazırlanması veya sektör kuruluşları tarafından oluşturulacak tasarının ilgili Daire Başkanlıkları veya Genel Müdürlüklerine önerilmesi üzerinde durulmuştur.
 
Dilek Yumrutaş, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan ticari davalarda dava şartı ile gelen arabuluculuk uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. Genel düzenlemeden farklı olarak ticari davalarda arabulucu başvurunun gönderildiği tarihten itibaren 8 (6+2) hafta içerisinde sonuçlandırıldığı ifade edilirken, tüm illerden başvuruların alınabileceği belirtilmiştir.
 
Cavit Uğur tarafından kombine, multimodal ve intermodal gibi tanımlarına öncelik verilmiş olup çoklu taşıma sözleşmelerindeki taraflar, bu konuda taşıma işleri organizatörlerinin yeri ile çoklu taşıyıcının sorumlulukları açıklanmıştır. Türkiye’de kombine yük taşımacılığının geliştirilmesi için ise altyapıların uyum sağlaması, lojistik merkezlerinin doğru kurgulanarak hayata geçirilmesi ve doğru teşvik stratejilerinin belirlenmesinin gerektiği ifade edilmiştir.

 
UND Taşıma Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Naz Ege Ege tarafından sektördeki sözleşmelerin mevcut durumları incelenmiş olup sektörün bütün taşıma yollarını içeren tek bir sözleşme talebine rağmen, çerçeve sözleşme bile olsa özellikle uzun süreli sözleşmelerin her talep için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Özellikle de gelişen çağ ile e-posta üzerinden de bu taleplerin yapılabileceği ifade edilmiştir.
 
Gönderici, taşıyıcı ve alıcının sorumluluk sahibi olduğu ifade edilirken uygulamada açılan davalar incelendiğinde, INCOTERMS denilen standart taşıma şekillerinin bilinçsizce kullanılmasından, ayrı bir sözleşme olmadan taşıma belgesine yazılan hükümlerin anlaşma özelliği gösterdiğinin gözden kaçırılmasından, sözleşme üzerinde taşıma ücretlerine, ödeme tarihlerine veya sıcaklık değerlerine ilişkin hükümlere yer verilmemesinden, yüke eşlik veya indirme işlemlerine ilişkin hükümlerin sınırlarının çizilmemesinden, teslim belgelerinin düzenlenmesi sırasında yükün eksikliği veya fazlalığı hususunun tespitinden kaynaklanan problemlerin yaşandığı iletilmiştir.
 
Ahmet Aytoğan, son konuşmacı olarak dünyanın her yanından ve farklı dillerden oluşan konşimento koleksiyonundan değerli parçalarını müzik eşliğinde gerçekleştirdiği sunumu ile panel katılımcılarıyla paylaşmıştır. Sunumunun kalanında 1800 yıllara dayanan konşimento görsellerini de kullanarak mevcut durumda dikkat çeken sorunlar arasında konşimentoların sıklıkla kaybedilmesi, üç adet nüshanın yeterli olmayışı, taşınma usullerinin problemlere yol açması, konşimento üzerine yazılan ücretlerin, tarihlerin veya atılan imzalardan kaynaklanan problemler ile nama/alıcının emrine düzenlenen konşimentoların yol açtığı sorunların yer aldığını belirtmiştir.