2019 Yılı Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Portekiz Çok Girişli Geçiş Belgeleri

08.03.2019

2019 yılı çok girişli geçiş belgesi dağıtım listesi çerçevesinde adına çok girişli Fransa belgesi tahsis edilen firmaların Fransa tektip geçiş belgesi taleplerinin karşılanmayarak, Fransa'ya veya Fransa üzerinden transit geçilerek taşıma yapacak olan taşıtlarına 31 Mart 2019 tarihine kadar öncelikle adına çıkan çok girişli geçiş belgesi tahsis edilecektir.

Almanya, Belçika, Hollanda ve Portekiz çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların söz konusu belgeleri, mezkur Yönerge’nin 20 nci maddesinin A/Dağıtım Usulü bölümünün dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde, Fransa çok girişli geçiş belgeleri ise 31.03.2019 tarihine kadar  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ait ilgili dağıtım bürolarından teslim almamaları halinde, belge hakları kaybolmuş sayılacaktır.

Liste için tıklayınız.