UND Heyeti Lojistik Merkez Türkiye Toplantısına Katıldı

04.03.2019

MÜSİAD Genel Merkezi Lojistik Sektör Kurulu organizasyonunda "Lojistik Merkez Türkiye" ana başlıklı Türkiye İstişare Toplantısı, İzmir’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Asmalı, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Genel Müdürler, Bölge ve İl Müdürleri, UND Yönetim Kurulu II.Bşk. Şerafettin ARAS , UND Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Murat BAYKARA, UND Yönetim Kurulu Üyesi Nuri KUYUMCU, UND Yönetim Kurulu Danışmanı Fatih ŞENER ve UND Bölge Temsilcisi Abidin SİNCİ UND’yi temsilen katıldı.
 


Toplantıda açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı dünyanın bir dönüşüm içinde olduğunu ve değişim dalgasının her sektörde etkili olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Lojistik sektörünün değişim sürecinden payını aldığını görüyoruz. Dönüşümü domine eden unsurlara baktığımızda, en önemlilerinden birinin, baş döndürücü biçimde ilerleyen teknolojik gelişmelere, uyum hızı olduğunu görüyoruz. Bu noktada, övündüğümüz ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da ilgisini çeken genç nüfusumuz, bize müthiş bir güç sağlamaktadır. Genç nüfus demek, yeniliğe ve gelişime açık taze beyinler demektir. Dolayısıyla, dünyadaki değişimi doğru okuyarak geleceğe yönelik yeniden dizayn edilen lojistik sektörü de bu gücü arkasına almalıdır. Artık neredeyse hiçbir alanda işler, geleneksel yöntemlerle yürümüyor. Teknoloji temelli oluşan değişim, firmalar, hatta ülkeler arasında bir 'fark oluşturma' mücadelesine dönüşmüş durumda. Biz de iş insanları olarak adımlarımızı, yeni yatırımlarımızı, elimizde bulundurduğumuz gücü fark ederek ve çağın gerekliliklerini en iyi şekilde analiz ederek şekillendirmeliyiz. Böylece, Türkiye lojistik sektörünün dünyada önemli bir noktaya erişmesi işten bile değildir" dedi.
 
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Yayman ise Türkiye'de taşımacılığın ağırlıklı olarak karayolları üzerinden yapıldığını, bunun da trafik ve gürültü çevre kirliliği gibi sorunlara neden olduğunu, diğer ulaştırma yollarının da dengeli kullanılabileceğini ifade etti.
 
MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı da hız ve yenilik gibi kavramların günümüz ticaretinde büyük önem taşıdığını belirterek, "Türkiye olarak elimizdeki her bir kozu isabetli biçimde kullanmalıyız. Hedeflerimiz büyük, kendi gücümüzün de farkında olarak yürüyeceğiz. Coğrafi konumu ile Anadolu lojistik noktalarından biri olmuştur. Türkiye doğu ile batı, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor ve küresel ticaret için stratejik noktada olması sebebiyle de güçlü ve gerekli tecrübe ile bilgi birikime sahibiz. Bizler bütün avantajlarımızı isabetli şekilde kullandığımız takdirde, Türkiye'nin her türlü alanda lojistik merkezi olması önünde hiçbir engel bulunmuyor" dedi.MÜSİAD İzmir Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da, Türkiye'nin lojistik üs için uygun coğrafi konuma sahip olduğunu belirterek, lojistik merkez çalışmaları için liman altyapısının da büyük önem taşıdığını söyledi.

 
Türkiye lojistik üs olmalı

Türkiye'nin lojistik üs olmasında koşulların son derece uygun olduğunu ifade eden Sezai Uçarmak, "Fakat bazı kurumları çabuk dejenere ediyoruz. Mesela 60-70'li yıllarda İstanbul Ticaret Odası'nın yayınlarına baktığınızda hep vurgulanan; transit, antrepo, tır sistemi. Lojistik üs olmanın en önemlileri bunlar değil midir? Dolayısıyla depolamadan bir kârınız olacak. Sadece Türkiye'yi Orta Asya veya İran-Avrupa arasında sadece bir geçiş güzergahı olarak düşünmek Türkiye'ye bir şey kazandırmıyor. Çünkü Türkiye'nin limanlarına, antrepolarına mal taşımamız gerekir. Orada elleçleme bir idari işlem ya da ticaret marjı oluşturmamız lazım ki sizin bundan bir kârınız olsun. Yoksa öbür türlü tabi ki onunda katkısı var ama sadece Türkiye üzerinden kamyonların geçmesinde egzoz dumanından başka kalacak bir şey kalmaz" dedi.

Uçarmak, Türkiye'deki A tipi antrepoların da geçici depolama için değil, ticarete konu mallar için kullanılması ve verimli hale getirilmesi gerektiğini de belirterek, Ticaret Bakanlığı olarak iş insanlarıyla sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi konularda her türlü işbirliğine açık olduğunu ifade etti.
 
Açılış konuşmalar sonrası Lojistik Merkez Türkiye, Lojistikte Gelecek Vizyonu ve Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması konularında düzenlenen oturumlarda lojistik sektörü tartışıldı
 


Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması oturumda konuşmacı olan UND Danışmanı Fatih ŞENER ,  Gümrüklerdeki süreçlerin ilgili Bakanlıklardan kaynaklandığını, gümrüklerin 7/24 görev yaptığını ancak diğer Bakanlıkların gümrüğün hizmet çalışmalarına uyum sağlayamadığı, fazla mesai ücret uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi ve İzmir/Alsancak Ro-Ro seferlerinin iptal edilmesinin sektörün en önemli sorunu olduğunu dile getirdi.