Kriz Ortamında Strateji Yönetiminin Önemi Eğitimi/ 18-19 Mart 2019

05.03.2019

UND Akademi ve  Tüv Austuria Türk Akademi işbirliği ile 18-19 Mart 2019 tarihlerinde “Kriz Ortamında Strateji Yönetiminin Önemi ” Eğitimi düzenlenecektir.
 
Kriz ortamında şirketlerin nasıl yönetileceği, krizin nasıl fırsata çevirilebileceğinin anlatılacağı eğitim Tüv Austuria Türk Akademi eğitmeni Meltem Anıt Aksal’ın aktarımı ile gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda katılımcılara UND Akademi ve TÜV Austuria Türk Akademi Eğitim Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitimin içeriği 
A-KRİZ VE İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ 
 • Krizin Tanımları Ve Aşamaları
 • Kriz Çeşitleri Ve Sebepleri
 • Kriz Türleri ve Sebepleri
 • Kriz Kavramının Tarihi Gelişimi
 • Kriz Süreci Ve  Olası Sonuçlar
 • Gizli Kriz
 • Eylemsizlik Ve Krizi Red Aşaması
 • Hatalı Önlemler
 • Kriz Aşaması
 • Dağılma Aşaması
 • Krizin Sonuçları
 • İşletmelerde Kriz Yönetimi
 • Kriz Yönetiminin Safhaları
 • Uyarı Sinyallerinin Belirlenmesi
 • Krize Hazırlık
 • Krizi Saptamak
 • Krizi Dondurmak ve Çözmek
 
B-STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM 
 • Strateji Kavramının Tanımlanması Ve Tarihsel Gelişimi
 • Stratejik Yönetim
 • Stratejik Yönetim Araçları
 • Swot Analizi
 • Portföy Analizleri
 • Q- Sort Analizi
 • Senaryo Analizi
 • Vizyon/ Misyon
 • Arama Konferansı
 • Delphi Tekniği
 • Nominal Grup Ve Multivoting
 • Açık Grup Ve Kalite Çemberi
 
Eğitim Yeri : UND Akademi Büyükdere Cad. Lati Lokum Sok. Elbir İŞ Merkezi Kat :4 D:1 Mecidiyeköy/Şişli-İst.
Eğitim Tarih/Saat :  25-26 / 02 /2019 Saat : 09.30-16.30
Kayıt İçin: 212 217 57 41