2019 Yılı Özbekistan Geçiş Belgeleri Hakkında Önemli Uyarı!

29.01.2019

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 29.01.2019 tarihinde iletilen yazıya göre, ülkemiz ile Özbekistan arasında yapılan yazışmalar neticesinde, iki ülke taşımacılarınca kullanılmak üzere 2019 yılı için 10.000 adet ikili, 4.500 adet transit ve 500 adet 3. ülke geçiş belgesi teati edilmiştir.
 
Buna göre, Türk taşıtlarınca kullanılmak üzere 2019 yılı Özbekistan geçiş belgelerinin tamamı 25.01.2019 tarihinde temin edilmiştir. Özbekistan’a yapılan taşımaların aksamadan devam edebilmesi ve geçiş belgelerinin verimli kullanılmasını teminen Bakanlığın ikinci bir talimatına kadar;
  • 3. ülke geçiş belgelerinin %50 sinin ülkemizi transit geçme şartı aranarak yapılacak 3. ülke taşımaları için kullanıma açılması,
  • İkili geçiş belgelerinin yükün tamamı Özbekistan varışlı olan taşımalar için kullanıma açılması,
  • İkili geçiş belgelerinin parsiyel, boş çıkış ve dönüş yükü taşımaları için tahsis edilmemesi,
  • Transit geçiş belgelerinin sadece gidiş yükü taşımaları için tahsis edilmesi,
uygun görülmüştür.
 
Üyelerimizin operasyonlarını bu durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.