Türkiye - Gürcistan KUKK Toplantısı Tiflis'te Yapıldı

25.01.2019

Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 22-23 Ocak 2019 tarihlerinde Tiflis’te gerçekleştirildi.
 
Türk tarafına Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Sayın Mahmut Gürses’in başkanlık ettiği toplantıda, Gürcistan’a taşıma yapan Türk taşımacılarının karşı karşıya kaldığı sorunlar gündeme getirildi. Özellikle, sınır kapılarında ilk gelen-ilk çıkar kuralının işletilmesi, yüksek meblağlarda kesilen cezaların kaldırılması, refakat ücretlerini yüksekliği, Gürcistan’a girişlerde sigorta kapsamında yaşanan sorunlar ve Gürcü-Rus sınırında hava şartları nedeniyle yaşanan  sorunlar ve çözüm talepleri üzerinde görüşmeler yapıldı.
 


Gürcistan tarafının, Gürcü araçların kullanımı için boş giriş belgesi sayısındaki artış talebi Türk heyetince kabul edilmemiş olup 2019 yılı geçiş belgesi kota sayıları üzerinde mutabık kalınamadı. Gürcistan ile imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünde 2019 yılı geçiş belgesi kotaları yer almamış ve kotalara ilişkin müzakerelerin devam ettirilmesine karar verildi.  
 
Toplantıya Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Alişan Ender Topaloğlu ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Sevim katılım sağladı.