İstiap Haddi Kontrolünün Otomasyon Sistemi Üzerinden Yapılmasına İmkan Sağlandı

11.01.2019

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazıda, geçiş belgesi talebinde bulunan firmalardan istenilecek belgeleri en aza indirmek adına taşıtların Bakanlığın U-Net otomasyon sisteminde var olan istiap haddi bilgisinin GEBOS otomasyon sistemince de görüntülenebilmesi için U-Net sisteminde ve U-Net – GEBOS (TOBB) veri paylaşımı servisinde gerekli düzenleme yapılmıştır.
 
Buna göre, geçiş belgesi tahsisinde istiap Haddi kontrolleri taşıt ruhsatları istenmeksizin otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.
 
Üyelerimizin dikkatine sunulur.