ÜDY3 - Lojistik ve Nakliye Sektörüne Yönelik Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi 23 Mart 2019

05.03.2019

ÜDY3 – Lojistik ve Nakliye Sektörüne Yönelik Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi 23 Mart 2019 (104 saat)
Eğitime son kayıt tarihi: 14 Mart 2019
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.  Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.  
  • C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda: ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
  • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda: ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
  • M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda: ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
  • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda: ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici, BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VARDIR.
Kayıt için gerekli evraklar;
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
  • 1 adet biometrik fotoğraf
  • Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
  • Adli sicil belgesi