Gürcistan Geçiş Belgeleri

04.01.2019

Bilindiği üzere, 2019 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında 2018 yılı için belirlenen kotanın 1/4'ü olan 37.000 adet ikili transit, 2.500 adet boş giriş-yüklü çıkış ve 750 adet üçüncü ülke geçiş belgesinin teati edilmesi kararlaştırılmıştı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden Derneğimize yapılan bilgilendirmeye göre; Gürcistan makamlarından temin edilen 2019 yılı ikili/transit geçiş belgesinden 2.000 adedinin, Gürcistan'a taşıma yapan ve dönüşünde başka bir ülkeden yük alarak Gürcistan'dan transit geçilerek yapılacak taşımalar için ikinci belge olarak Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde kullanıma açılması mezkur Yönergenin 25. maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.