Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Yayımlanan "2018/02 Sayılı Genelge" Hakkında

02.01.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2018/02 Sayılı Genelge ile; tehlikeli maddelerin taşınmasında farklı modlar ve durumlarda yapılan taşımalarda, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen ücretler yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
 
30.12.2018 tarihli ve 30611 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiştir.
 
Bu itibarla; Tehlikeli Maddelerin Karayolu/Denizyolu/Demiryolu/Havayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliklerin İlgili Maddeleri çerçevesinde uygulanacak İdari Para Cezaları ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğ kapsamındaki İdari Para Cezaları ile Belgelendirme ve Uyarma Ücretleri, 01.01.2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmıştır.
 
Genel Müdürlük tarafından yayımlanan 2018/02 Sayılı Genelge’nin tam metnine buradan ulaşılabilir: TIKLAYIN
 
Üyelerimizin bilgisine önemle sunulur.