Süresi İçinde Teslim Alınmamış 2019 Yılı UBAK İzin Belgelerinin Yeniden Tahsis Ve Ödeme Numaralarını Gösterir Liste Yayımlanmıştır

31.12.2018

SÜRESİ İÇİNDE TESLİM ALINMAMIŞ 2019 YILI UBAK İZİN BELGELERİNİN YENİDEN TAHSİS VE ÖDEME NUMARALARINI GÖSTERİR LİSTE YAYIMLANMIŞTIR.
 
Süresi içinde teslim alınmamış 2019 yılı UBAK İzin Belgelerinin yeniden tahsisinde UBAK İzin Belgesi almaya hak kazanan firmalar listedeki belge numaralarının karşısında belirtilen ödeme numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden, internet bankacılığı işlemlerinden ve ATM’lerinden veya Vakıflar Bankası şubelerinden 07.01.2019 tarihine kadar ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.
 
Belge almaya hak kazanıp 07.01.2019 tarihine kadar UBAK İzin Belgesi ücretini yatırmayan firmalar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.
 
Bakanlıktan elgelerini teslim almaya gidecek firmaların, “Teslim Tutanağı”nı doldurarak ve UBAK İzin Belgesi almaya yetki verecek ibarelerle tanzim edilmiş geçerli vekalet belgeleri ya da imza sirkülerleri ile birlikte gitmeleri işlemlerin hızlandırılması açısından önem arz etmektedir.
 
- Tahsis ve Ödeme numaraları için 
tıklayınız.

- Teslim Tutanağı için tıklayınız.

- 2019 Yılı UBAK İzin Belgesi Aralıkları ve Geçerli Olduğu Ülkeler için tıklayınız.