Hamzabeyli Sınırından Çıkışlara Dair Yeni Bakanlık Talimatı

30.12.2018

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından 18.12.20118 tarihi itibari ile Bulgaristan’a giden yükleri taşıyan araçların Hamzabeyli Sınır Kapısından çıkış yapacağı şeklinde talimat yayınlanmış idi.
 
Bakanlık tarafından yapılan son duyuru ile yukarıda anılan talimatın ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.

Bunun yerine ise, 25 Aralık 2018 tarihi itibari ile;
1. Ortak transit sözleşmesine üye ülkeler (AB ülkeleri (Avusturya, Belçika, Bulgaristan,Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) 
ve EFTA ülkeleri (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre) ile Arnavutluk, Bosna, Kosova, Karadağ ülkelerine yük taşıyan araçlar istedikleri Sınır Kapısından,

2. Yukarıda anılan ülkeler dışındaki ülkelere bitki sağlık kontrolüne tabi yükleri taşıyan araçlar ise sadece Hamzabeyli Sınır Kapısından,
 
çıkış yapacağı talimata bağlanmıştır.

Söz konusu araçların Kapıkule'den çıkışına izin verilmemekte ve bu araçlar Hamzabeyli sınır kapısına yönlendirilmektedir
 
NOT :  Veteriner (Hayvansal) kontrolüne tabi ürünlerin kontrol işlemleri sadece Kapıkule Sınır Kapısında yapılabildiği için, bu yükleri taşıyan araçların Kapıkule Sınır Kapısından çıkış işlemleri devam edecektir. Uygulama sadece 1. numaralı madde de yer alan ülkeler dışındaki
(Ortak transit sözleşmesine üye ülkeler (AB ve EFTA ülkeleri) ile Arnavutluk, Bosna, Kosova, Karadağ) ülkelere zirai (bitkisel) yük taşıyan araçları kapsamaktadır.

 
Üyelerimizin bilgilerine önemle rica olunur.